Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Universālais pamatienākums un tā ietekme uz valstu ekonomiku
Nosaukums angļu valodā Universal Basic Income and its Impact on the National Economy
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Doc. V.Šatrevičs
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Universālais pamatienākums un tā ietekme uz valstu ekonomiku”. Darba autors ir Andis Romanovs, bakalaura darba vadītājs – asoc. prof., Dr.oec. Ilze Judrupa. Darba mērķis bija noteikt noskaidrot universālā pamatienākuma piemērošanas iespējas un tā ieviešanas ietekmi uz ekonomiku. Darba teorētiskajā daļā tiek aplūkots universālā pamatienākuma definīcijas, pētījumi un ar pamatienākumu saistītas sociālekonomiskās aktualitātes. Noteikti ekonomiskie rādītāji pamatienākuma ieviešanas ietekmes uz ekonomiku novērtēšanai. Darba analītiskajā daļā novērtēta esoša ekonomiskā situācija Latvijā. Aprēķināts universālā pamatienākuma apmērs trijos apmēros un izmaksāšanas veidos. Aprēķināts pamatienākuma ieviešanas izmaksu apmērs valsts budžetā. Noteikts universālā pamatienākuma ieviešanas fiskālais efekts. Vērtēta universālā pamatienākuma ieviešanas iespējamība Baltijas valstīs. Veikts salīdzinājums starp universālā pamatienākuma ieviešanas prognozes rezultātiem Baltijas valstīs. Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek secināts, ka universālā pamatienākuma ieviešana stimulētu ekonomikas izaugsmi, tomēr Baltijas valstīs nav iespējams realizēt universālo pamatienākumu lielā budžeta sloga dēļ. Izvirzīti priekšlikumi Labklājības ministrijai izstrādāt jaunu garantētā minimālā ienākuma aprēķina formulu un valsts pārvaldei īstenot universālā pamatienākuma pilota projektus. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 8 tabulas, 7 formulas un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi universālais pamatienākums, iztikas minimums, sociālā aizsardzība, valsts budžets, iekšzemes kopprodukts
Atslēgas vārdi angļu valodā universal basic income, substistence minimum, social protection, federal budget, gross domestic product
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 12:00:30