Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Pašvaldību mājokļu politikas jaunas pieejas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of a New Approach to Municipal Housing Policy
Autors Laine Madelāne
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Tatjana Survilo
Recenzents Mg.oec. K.Feimanis
Anotācija Laines Madelānes maģistra darba tēmas “Pašvaldību mājokļu politikas jaunas pieejas izstrāde” ietvaros ir analizēts dzīves kvalitāti rakstorojošs rādītājs – mājoklis un veidotā mājokļu politika labklājības nodrošināšanai dažādās valstīs, īpašu vērību piešķirot līdz šim Latvijā izstrādātajiem mājokļu politikas finanšu atbalsta instrumentiem un to īstenošanai dzīvē. Darba gaitā autore sniedz priekšlikumus jaunas pieejas izveidei mājokļu politikas ieviešanai Latvijā, kā arī analizē iepriekš izstrādāto politiku trūkumus. Ņemot vērā, ka mājokļu politika kā stratēģisks plānošanas dokuments pēdējo reizi ir definēts 1996.gadā un esošā situācija liecina, ka nekavējoties ir jārisina ar dzīvojamā fonda atjaunošanu saistītie jautājumi, darba tematika ir ļoti aktuāla. Pirmajā, teorētiskajā nodaļā ir analizēts dzīves kvalitātes jēdziens un balstoties uz dažādu valstu pieredzi, definēts mājokļa standarts, kurš atbilst labai dzīves kvalitātei. Ir izpētīta Eiropas Savienības līmeņa, nacionāla un pašvaldību līmeņa normatīvā bāze, uz kuras balstās mājokļu politika. Otrajā – analītiskajā nodaļā, izmantojot dažādu pieejamo statistiku ir izvērtēts Eiropas Savienības dalībvalstu un Latvijas esošais dzīvojamais fonds, tā izaugsmes tempi, kā arī identificējot problēmas, vērtēta ietekme uz pašvaldību sociālekonomisko attīstību. Trešajā, praktiskajā un noslēdzošajā daļā, autore ir pētījusi dažādu Eiropas Savienības dalībvalstu mājokļu politikas plānošanas dokumentus, identificējusi īstenotos finanšu atbalsta instrumentus un to apmērus, izvērtējusi Latvijā līdz šim realizētās un plānotās atbalsta programmas, kā arī izvirzījusi savus ierosinājumus jaunas politikas pieejas izveidei. Pētījuma nobeigumā ir sniegti saistoši secinājumi un priekšlikumi par Latvijas situācijai piemērotu mājokļu politiku un veicinošu finanšu atbalsta instrumentu ieviešanu. mājokļu politika, īres tirgus, mājokļu finansēšanas atbalsta instrumenti, pašvaldība, sadarbība
Atslēgas vārdi mājokļu politika, īres tirgus, mājokļu finansēšanas atbalsta instrumenti, pašvaldība, sadarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā housing policy, rental market, housing support instruments, municipality, cooperation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2019 23:24:46