Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Izdevniecības attīstības stratēģijas izveide"
Nosaukums angļu valodā "Publishing House Development Strategy "
Autors Anita Mihaeļjana
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Kristīne Gorbunova, doc.(prakt.) RTU TAPPE katedra
Anotācija Mihaeļjana A. Izdevniecības attīstības stratēģijas izveide: Maģistra darbs/ A.Mihaeļjana, I.Voronva.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. - 93 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 21 attēls, 16 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 32 avoti latviešu, 24 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt SIA “Izdevniecība Dienas Mediji” pašreizējo stāvokli, lai definētu uzņēmuma misiju, vīziju un vērtības, kā arī noteiktu piemērotāko attīstības stratēģiju. Darba pirmajā daļā tika analizēta mediju nozare un attīstības tendences, tāpat tika analizēts uzņēmums “Izdevniecība Dienas Mediji”, kā arī tika veikta uzņēmuma konkurentu analīze. Daļas beigās tika identificētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi, un tika izstrādāta TOWS matrica. Darba otrajā daļā tika izpētīta un apkopota teorija par stratēģisko vadīšanu, misiju, vīziju un vērtību izstrādi, attīstības stratēģijām, uzņēmuma stratēģijas atlases un novērtēšanas metodēm, kā arī uzņēmuma nodaļu vadītāju aptauju koncepcija. Darba trešajā daļā tika veikta uzņēmuma likviditātes, maksātspējas un rentabilitātes radītāju analīze, kā arī tika aplūkots uzņēmuma “Izdevniecība Dienas Mediji” VID nodokļu maksātāja novērtējums. Daļas beigās tika noteikta uzņēmumam piemērotākā attīstības stratēģija. Darba ceturtajā daļā tika analizētas uzņēmuma nodaļu vadītāju atbildes uz aptaujas jautājumiem, kā arī apskatīti gan dažu ārzemju, gan dažu Latvijas mediju misiju, vīziju un vērtību formulējumi. Tika formulēta uzņēmuma “Izdevniecība Dienas Mediji” misija, vīzija un vērtības. Darbā secināts, ka uzņēmumam ieteicams izmantot kādu no intensīvajām attīstības stratēģijām – iekļūšanu tirgū vai produktu attīstību.
Atslēgas vārdi print media, growth strategies, strategic management, mission, vission
Atslēgas vārdi angļu valodā drukātie mediji, attīstības stratēģijas, stratēģiskā vadīšana, misija, vīzija
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2019 17:19:40