Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Y paaudzes darbā ievadīšanas procesa pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Generation Y Induction Process"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Langenfelde
Recenzents Līga Kamola, docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Egija Veseļuna Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Laura Baltiņa Bakalaura darba temats: Y paaudzes darbā ievadīšanas procesa pilnveides projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 10 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 24 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība un personāls, novērtēti uzņēmuma personāla vadības procesi, personāla ievadīšanas darbā procesi un atklātas galvenās problēmas. Teorētiskajā daļā veikta analīze par paaudžu atšķirību, Y paaudzi un ievadīšanas darbā procesu nozīmi. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāts uzņēmuma Y paaudzes ievadīšanas darbā pilnveides projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Veseļuna E.: Y paaudzes ievadīšans darbā pilnveides projekts Bakalaura darbs/ E. Veseļuna, L. Baltiņa. - Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēkuresursu vadīšana”, 2019. – 65. lpp.
Atslēgas vārdi Y paaudze, ievadīšana darbā, mentorings,
Atslēgas vārdi angļu valodā Y generation, onboardig, mentoring,
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2019 14:15:21