Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums Aprites cikla ekonomika papīra atkritumu pārstrādē.
Nosaukums angļu valodā Recycling of Paper Waste. Vircular Economy Aspects.
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Indra Muižniece
Anotācija Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta 3. kursa studente Zanda Undīne Ozola, darba nosaukums ir “Aprites cikla ekonomika papīra atkritumu pārstrādē”. Darba vadītāja ir Dr.habil.sc.ing., profesore un Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore Dagnija Blumberga. Darba mērķis - novērtēt papīra pārstrādē iegūtos jaunos produktus un to pārstrādi, kā arī aplūkot citus pārstrādes produktus. Darbā izvirzītie uzdevumi - veikt literatūras avotu analīzi par papīra atkritumiem, apkopot datus par šiem atkritumiem, veikt daudz kritēriju analīzi apkopotajiem datiem, veikt darba metožu ietvaros izdarītā pētījuma rezultātu analīzi un izvirzīt priekšlikumus. Darbs sastāv no 5 nodaļām un 10 apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā ir veikts literatūras apskata apkopojums par tēmu, apkopoti dati par nepieciešamajām investīcijām, nepieciešamo ūdens un enerģijas daudzumu, kā arī ietekmi uz klimatu lai pārražotu papīra atkritumus par nanopapīru, olu vai kartona iepakojumu un otrreizēji izmantojamu papīru. Papildus arī aplūkoti citi pārstrādes produkti. Šai nodaļai seko metodoloģijas nodaļa, kurā ir aprakstīta daudzkritēriju analīze un attēloti iegūtie rezultāti. Pēc šīm nodaļām seko secinājumi un priekšlikumi. Pēdējā sadaļā ir izmantoto literatūras avotu saraksts, pielikums. Darbs sastāv no 54 lappusēm, 4 tabulām, 28 attēliem, 48 izmantotajiem literatūras avotiem un 1 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Papīra atkritumu pārstrāde, aprites cikla ekonomika, kartons, olu paliktņi, otrreizēji izmantojams papīrs, nanopapīrs.
Atslēgas vārdi angļu valodā Recycling of paper waste, life cycle economy, cardboard, egg pallets, recycled paper, nanopaper.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 12:32:48