Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma tirgus nepilnības un transformācijas nozīmīgākie efekti ilgākā laika periodā
Nosaukums angļu valodā Deficiency and substantial effects of transformation of the real estate market in longer term
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Vanags
Recenzents Raja Kočanova
Anotācija Darba autors: Anita Tepfere Darba tēma: Nekustamā īpašuma tirgus nepilnības un transformācijas nozīmīgākie efekti ilgākā laika periodā Darba veids: maģistra darbs Studiju programma: Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma ekonomika Darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Jānis Vanags Darba apjoms: 99 lpp., 58 informatīvie avoti, 26 attēli un 21 tabula. Pētījuma uzdevumi: 1) izpētīt nekustamā īpašuma tirgus attīstības un tendences Latvijas pirmās simtgades teorētisko pamatinformāciju un veikt nekustamā īpašuma tirgus attīstības posmu izpēti; 2) analizēt nekustamo īpašumu tirgus attīstību un to ietekmējošos faktorus, novērtēt un izpētīt nekustamā īpašuma infrastruktūru; 3) apzināt nekustamā īpašuma tirgus attīstības ietekmējošos tautsaimniecības rādītājus; 4) izvirzīt nekustamā īpašuma tirgus nepilnības mazināšanas pasākumus, secinājumus un priekšlikumus. Darba saturs: Pētījums ir veikts, lai izvirzītu nekustamā īpašuma tirgus nepilnības mazināšanas pasākumus. Pētījums sastāv no trīs daļām – analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Pētījuma metodes: Pētījuma izstrādes procesā izmantotas plašāk pielietotās vadzinības un ekonomikas nozares metodes – analīzes un sintēzes, vēsturiskās pieejas metodes, grafiskās, informācijas analīzes un apkopošanas, salīdzināšanas, datu grupēšanas, loģiski konstruktīvas. Darba rezultāti: Izpētīti nekustamā īpašuma tirgus attīstības posmi un tendences, veikti ietekmējošo faktoru korelatīvie aprēķini un izvirzīti nekustamā īpašuma tirgus nepilnības mazināšanas pasākumi Latvijā. Darba izmantojamība: Pētījuma ietvaros gūtos rezultātus ir iespējams izmantot kā informācijas avotu nekustamā īpašuma tirgus nepilnību mazināšanas pasākumiem un to īstenošanai.
Atslēgas vārdi nekustamais īpašums tirgus attīstība, tirgus tendences, tirgus nepilnības, zeme, transformācija, reforma, korelācija, nepilnību mazināšanas pasākumi
Atslēgas vārdi angļu valodā real estate, market development, market tendencies, deficiencies of market, land, transformation, reform, correlation, deficiency minimization activities
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2019 13:31:52