Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Segta futbola stadiona jaunbūve Liepājā"
Nosaukums angļu valodā "Covered stadium in Liepaja"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Līga Gaile
Recenzents Albīns Skudra
Anotācija Pētnieciskās diplomprojekta daļas tēma ir „Standarta projektēšanas procedūru pielietošana lielgabarītu konstrukcijām”. Darba mērķis ir izpētīt problēmas, kuras ir raksturīgas lielgabarītu konstrukcijām, taču nav raksturīgas (nav primārā problēma) mazākām konstrukcijām. Darba teorētiskā pamatojuma daļā aprakstīti gan problēmu rašanās cēloņi, gan trūkumi,kuriem jāpievērš lielāka uzmanība. Padziļināti izpētītas divas saistītas tēmas – skrūvsavienojuma korekta klasifikācija un sijas sākotnējās izlieces ietekme uz monolītā dzelzsbetona pārsegumu. Pētīts skrūvjsavienojumu rotācijas stingums – kādu iespaidu uz konstrukciju un savienojuma mezglu atstāj piepūles, kas rodas ievērtējot mezgla rotācijas stingumu. Rezultātā izveidoti aprēķini programmā „MS Excel”, lai salīdzinātu lielu laidumu daudzumu. Izveidoti modeļi analītiskajā programmā „AxisVM R4”, lai analizētu piepūles un izlieces, ievērtējot mezglu stingumu. Rezultātā noteikta ietekme uz nestspēju, kura rodas, neievērtējot mezglu rotācijas stingumu un ražošanas procesā pielaistās pielaides. Izprasts pie kādiem nosacījumiem problēma paliek aktuāla. Inženierporjektā izstrādāts segta futbola stadiona jaunbūvei Liepājā. Darbā iekļauts arhitektūras daļas apraksts par ēkas konstruktīvo izpildījumu, būvakustikas un ugunsdrošības jautājumiem. Veikts siltumtehniskais apreķins. Aprakstīta būves ventilācijas, ūdensapgādes, elektroapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošana. Veikts aprēķins galvenajām konstrukcijām – pakopnei, nesošajam tērauda rāmim, dzelzsbetona stabveida pamatiem ar pāļiem. Aprēķināti trīs konstrukcijas mezgli – rāmja flanča savienojums, rāmja slogotākais KT mezgls un rāmja un pamatu savienojums. Slodzes noteiktas, izveidojot 3D modeli analītiskajā programmā „AxisVM R4”. Darbā uzskaitīti un aprakstīti veicamie darbi būvniecības procesā, ievērojamie drošības un aizsardzības pasākumi. Sastādīts kalendārais plāns un izstrādāta tehnoloģiskā karte – pāļu darbi. Aprēķinātas objekta kopējās izmaksas. Diplomprojekts satur informāciju no 33 literatūras avotiem. Apjoms ir 162 numurētas lappuses, kuras satur 58 attēlus un 32 tabulas.
Atslēgas vārdi lielgabarītu konstrukcijas, skrūvsavienojuma mezglu rotācijas stingums, stadions, tērauda konstrukcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā large scale buildings, bolted joint rotational stiffness, stadium, steel construction
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2019 09:58:11