Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Demogrāfijas procesu ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Demographic Processes on the Economy of Latvia
Autors Monta Megre
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Pētnieks A.Zenčaka
Anotācija Bakalaura darba tēma "Demogrāfijas procesu ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību novērtējums ". Darbs sastāv no ievada, divām daļām un nobeiguma. Ievadā tiek pamatota darba tēmas aktualitate, formulēts mērķis un uzdevumi. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, vai dažādi demogrāfiskie procesi ietekmē Latvijas tautsaimniecību un valsts turpmāko ekonomisko izaugsmi, raksturot esošo demogrāfisko situāciju. Pirmajā daļā tiek aprakstītā demogrāfija kā zinātne, noteikti faktori, kas ietekmē demogrāfijas procesus, atrasta demogrāfijas un tautsaimniecības procesu mijiedarbība. Raksturota demogrāfijas politikas būtība un mērķi. Otrajā daļā tiek sniegts demogrāfisko procesu raksturojums Eiropā un Latvijā no 2000. līdz 2017. gadam un demogrāfijas politikas raksturojums Latvijā. Nobeigumā tiek formulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi. Secinājumos tika novērtētas Latvijas demogrāfijas galvenās problēmas, sniegti priekšlikumi, kas varētu ietekmēt esošo situāciju. Viens no priekšlikumiem ir mainīt sabiedrības viedokli par daudzbērnu ģimenēm, kas varētu pozitīvi iespaidot dzimstības rādītājus. Bakalaura darbs satur 63 lappuses ar 20 attēliem, 2 tabulām un 1 formulu. Bibliografiska sarakstā ir 28 nosaukumi.
Atslēgas vārdi demogrāfiskie procesi, iedzīvotāju skaits, demogrāfijas politika, dzimstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā demographic processes, population, demographic policy, fertility
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 13:56:53