Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Sūtījumu piegādes pilnveidošana kurjeru pakalpojumu uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Improvement of deliveries in courier service companies
Autors Evija Matjuka
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents SIA ,,RX-Loģistika” direktors Dz.Ciganskis
Anotācija Maģistra darba “Sūtījumu piegādes pilnveidošana kurjeru pakalpojumu uzņēmumos” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Maģistra profesionālo studiju programmas ″Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana″ studente Evija Matjuka. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kurjeru pakalpojumu sniedzēju tiešsaistes pieteikuma formas uzlabošanai, kas sekmētu klientu izpratni par nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, sniedzot rezultatīvāku un ātrāku sūtījuma piegādes apstrādes procesu kopumā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt kurjeru pakalpojumu sniedzēju darbību; 2. Izvērtēt esošo darbības situāciju un izanalizēt sūtījumu apstrādes procesu; 3. Izpētīt un izanalizēt uzņēmumu tiešsaistes sūtījumu pieteikumu formas; 4. Aptaujāt klientus, lai noskaidrotu tiešsaistes pieteikumu formu trūkumus un priekšrocības; 5. Veikt intervijas ar kurjeru pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem, noskaidrojot to vērtējumu sūtījumu pieteikumu formas pilnveidošanā; 6. Apkopojot veikto analīzi, izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus sūtījumu piegādes pilnveidošanai, izstrādāt papildinājumus sūtījumu pieteikuma formai. Darba objekts ir sūtījumu piegāžu organizēšana kurjeru pakalpojumu uzņēmumos, bet maģistra darba priekšmets ir sūtījumu piegāžu pilnveidošana. Darba nobeigumā tiek izdarīti un apkopoti secinājumi par izstrādāto darbu, apskatītajām tēmām un iegūtajiem rezultātiem, kā arī tiek minēti priekšlikumi dažādām, ar darba tēmu saistītām problēmām. Pētījuma rezultātā ir izstrādāta novitāte – sūtījumu pieteikuma formai, kas ļaus klientiem veiksmīgāk saņemt un izsūtīt sūtījumu, kā arī uzņēmumiem mazināt npiegādāto sūtījumu skaitu. Maģistra darba apjoms ir 82 lappuses, tajā ir iekļauti 33 attēli, 3 tabulas, 2 formulas. Darbā izmantotas 65 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības, kā arī 5 pielikumi. Maģistra darbs sastāv no trīm daļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi kurjeru pakalpojumi, tiešsaistes pieteikumu formas, dokumentu noformēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā courier services, online application forms, document processing
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2019 16:45:06