Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla attīstības uzņēmumā projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Personnel Development in the Company
Autors Karīna Hundadze
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Mg. oec., K. Sadovska, Privātpersonu apkalpošanas iniciatīvu vadītāja
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Karīna Hundadze Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs Noslēguma darba temats: Personāla karjeras attīstība loģistikas uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu un 23 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika raksturota iestādes darbība un tajā izmantotā personāla apmācību sistēmas raksturojums, teorētiskajā daļā veikta analīze par personāla karjeras attīstības veidiem, projekta aprēķinu daļā tika veikts pētījums un aprēķins par jaunu darbinieku karjeras attīstības informācijas avotu izveidi un jaunu karjeras attīstības plānu uzņēmumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Hundadze, K. (2019). Personāla karjeras attīstība loģistikas uzņēmumā Diplomprojekts/ K. Hundadze, D. Ščeulovs.- Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 70 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Human recources
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2019 16:26:40