Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Biznesa modeļa izveide jaunam elektroenerģijas risinājumu konsultatīvajam uzņēmumam Latvijā
Nosaukums angļu valodā Development of a Business Model for a New Electrical Energy Solution Consultancy Firm in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Cimdiņš
Recenzents
Anotācija Meiers A.: Biznesa modeļa izveide jaunam elektroenerģijas risinājumu konsultatīvajam uzņēmumam Latvijā. A. Meiers, U. Cimdiņš. – Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2019. - 89 lpp. Arvien biežāk tiek runāts par energoefektivitāti Latvijā, Eiropā un pasaulē - elektroenrģijas, siltumenerģijas un transporta jomā. Tomēr ne visa Latvijas sabiedrības daļa ir pietiekami zinoša energoefektīvo risinājumu pielietošanā mājsaimniecībā, būvniecībā un uzņēmējdarbībā. Iepzīstoties ar sabiedrisko mēdiju sniegto informāciju par paterētās elektrības rēķiniem, ir redzams, ka liela sabiedrības daļa ir sašutusi par radušos situāciju, un tai ir nepieciešamas konsultācijas iespējamai problēmas risināšanai. Darba mērķis, ir izstrādāt biznesa modeli jaunam energoefektivitātes konsultatīvajam uzņēmumam. Lai sasniegtu darba mērķi tika izvirzīti darba uzdevumi: Iepazīties ar literatūru par uzņēmējdarbības veidiem, nodokļu politku, reģistrāciju, jaunu uzņēmumu atbalsta un attīstības iespējām, konsultatīviem birojiem, biznesa modeļu veidiem, biznesa modeļa izvēli, bizenesa modeļu kartēm; veikt mārketinga pētījumu iesaistot potenciālos klientus; izveidot uzņēmuma biznesa modeli un attīstības plānu; veikt finanšu analīzi un risku analīzi. Izmantotie avoti: grāmatas, zinātniskās publikācijas, žurnāli, statistikas dati, intervijas, interneta resursi. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi, pielikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauts 26 attēli, 25 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 104 avoti angļu un latviešu valodās. Darbam pievienoti 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Biznesa uzsākšana, biznesa modelis, konsultāciju firma, energoefektivitāte, elektroapgāde
Atslēgas vārdi angļu valodā starting a new business, strategy, development, consultancy firms, marketing, power industry and energy efficiency.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 01:11:03