Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Pasažieru vilcienu maršrutu optimizācijas ietekme uz mājsaimniecību budžetu Vidzemes reģionā
Nosaukums angļu valodā Impact of Passenger Train Route Optimisation on Household Budget in Vidzeme Region
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Pr.doc. U.Kamols
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Pasažieru vilciena maršruta optimizācijas ietekme uz mājsaimniecību budžetu Vidzemes reģionā”. Akadēmiskā bakalaura darba autore ir RTU IEVF RIBEO 3. kursa studente Amanda Strakša, darba vadītājs ir lektors, zinātniskais asistents, Mg. oec. Kaspars Plotka. Bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz teorētisko aspektu analīzi, sniegt priekšstatu par pasažieru vilciena maršruta optimizāciju un tās ekonomisko ietekmi uz mājsaimniecībām. Darba pirmā daļa ir veltīta mājsaimniecības budžeta teorētiskai izpētei un to iedalījumam, pievēršot uzmanību definīciju sīkākai izpētei vairāku autoru darbos un avotos. Pirmajā daļā akadēmiskā darba autore apkopo informāciju par transporta iedalījumu Latvijā un to priekšrocībām un trūkumiem, vairāk liekot uzsvaru uz dzelzceļa transportu un padziļināti izpētot tā vēsturi. Otrā daļa ir veltīta statistisko datu apkopošanai un analizēšanai par mājsaimniecību budžetu un transporta infrastruktūru dažādās pasaules valstīs. Galvenokārt, uzsvars tiek likts uz maršruta optimizācijas nepieciešamību Vidzemes reģionā un pasažiera vilciena un citu alternatīvu transportlīdzekļu sociālekonomiskajām un personiskajām priekšrocībām vai trūkumiem. Katras nodaļas beigās autore precizē un sniedz savu viedokli par nodaļā apkopoto informāciju. Praktiskais rezultāts: akadēmiska darba gaitā tika izvērtēts, kā pasažieru vilciena maršruta optimizācija Vidzemes reģionā ietekmētu mājsaimniecību budžetu, ja tās locekļi regulāri, alternatīvu transportlīdzekļu vietā, pārvietotos ar pasažieru vilcienu. Rezultātā, aprēķinot personīgos ietaupījumus un patērētā laika izmaksas privāto automašīnu, reģionālo maršrutu autobusu un pasažiera vilcienu izmantošanā, tiek iegūta skaitliskā informācija par viena mājsaimniecības locekļa potenciālajiem finansiālajiem ieguvumiem vai zaudējumiem, atkarībā no katra individuālā minētā transportlīdzekļa izvēles. Bakalaura darba apjoms ir 59 lappuses, ietverot ievadu, 3 daļas, 18 attēlus, 14 tabulas, 2 formulas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu, kas sastāv no 39 avotiem. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā, Rīgā, Latvijā, 2019. gadā.
Atslēgas vārdi mājsaimniecība, pasažieru vilciens, maršruta optimizācija, Vidzemes reģions, iedzīvotāju mobilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā household budget, passenger train, route optimization, Vidzeme region, population mobility
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 15:14:58