Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums ,,Starptautisko biznesa pakalpojumu centru attīstības perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā ,,Global business service center development opportunities in Latvia”
Autors Annija Rocēna
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ivars Pucens
Recenzents SIA ,,XINFOTECH” iepirkumu un loģistikas vadītāja L.Supe
Anotācija Bakalaura darba autore Annija Rocēna izstrādāja darbu, kura temats ir “Starptautisko biznesa pakalpojumu centru attīstības perspektīvas Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt starptautisko biznesa pakalpojumu centru darbību, novērtēt to attīstības priekšnosacījumus un sniegt risinājumus sektora attīstības veicināšanai Latvijā. Pētījumā izmantotas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētīšanas metodes sektora attīstības perspektīvu izpētei Latvijā. Pirmajā daļā tiek apkopota informācija par starptautisko biznesa pakalpojumu centru biznesa modeli, tā attīstību Latvijā, kā arī teorētiskā bāze konkurētspējas novērtēšanas pamatprincipiem. Otrajā daļā tiek vērtēta SBPC ekonomiskā nozīme Latvijā, pētīti sektora uzņēmumi Latvijā, izstrādāta SVID analīze. Papildus tiek analizēti galvenie SBPC attīstības priekšnosacījumi Latvijā, kā arī izstrādāta PEST analīze. Latvijas SBPC sektora konkurētspēja tiek salīdzināta ar sektorā attīstītāko valstu rādītājiem Centrāleiropā. Trešajā daļā tiek raksturots veiktais pētījums un tā rezultāti, noteikti galvenie SBPC attīstības izaicinājumi, veikti aprēķini, raksturojot trīs lielāko Latvijas SBPC attīstību, kā arī izstrādāti risinājumi SBPC attīstības veicināšanai, Latvijai pierādot savu konkurētspēju sektorā starptautiski. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 72 lappuses. Tajā ir iekļauti 12 attēli, 6 tabulas un 3 pielikumi uz 7 lpp. Darbā izmantotas 60 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi starptautiskā uzņēmējdarbība, ārpakalpojumi, starptautiskie biznesa pakalpojumu centri
Atslēgas vārdi angļu valodā international business, outsourcing, global business service sector
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 12:35:46