Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa transports
Nosaukums Elektrovilcienu pasažieru pārvadājumu analīze un optimizācija posmā Rīga-Jelgava
Nosaukums angļu valodā Analysis and optimization of passenger transportation by electric trains at Riga-Jelgava route
Autors Pāvels Survilo
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Mihails Gorobecs
Recenzents Vladislavs Korņilovs, VAS “Latvijas dzelzceļš” bīstamo iekārtu tehniskas uzraudzības inspektors
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir analizēt un optimizēt elektrovilcienu pasažieru pārvadājumus posmā Rīga-Jelgava. Apskatīt risinājuma veidus, lai sasniegtu maksimāli pieejamo peļņu pie vidējas pasažieru apmierinātības ne mazākas par 85%. Bakalaura darba struktūras pamatojums un izklāsts ir sekojošs. Bakalaura darbā ir ievads, darba mērķis un uzdevumi, trīs pamatdaļas, kuras ir sadalītas vairākas nodaļās un apakšnodaļās, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, pielikumi. Darba ievadā tiek aplūkotas pētāmās tēmas eksistējošas problēmas un aktualitāte. Tiek noformulēti pētījuma mērķis un uzdevumi, noteikts pētījuma objekts, kā arī izmantotās zinātniskās metodes un metodoloģija. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts braukšanas maršruts, pieturas punkti un stacijas. Analizēts transporta kustības saraksts, pamatojoties uz kuru tiek konstruēts vilcienu kustības grafiks. Katram maršruta posmam tiek aprēķināta caurlaides spēja. Analizēts ceļa profils un plāns, īpatnējo līdzsvarojošo spēku mijiedarbība. Tiek definētas brauciena izmaksas. Darba otra daļa ir veltīta matemātiska modeļa pielietošanai. Tiek analizēta noteiktā laikā prognozējama pasažieru plūsma un esošā transporta sistēmas darbības efektivitāte. Darba trešajā daļā analizēti varianti esošā transporta sistēmas optimizācijas un darba mērķa sasniegšanai. Pielikumā tiek pievienoti rasējumi paveikto pētījumu ilustrācijai un paskaidrošanai. Darba apjoms ir 71 lapas. Teorētisko un praktisko atziņu analīzes rezultāti ir atspoguļoti 20 attēlos, 40 tabulās un 5 rasējumos, kuri ir pielikumā. Darbā izmantotās literatūras un avotu sarakts sastāv no 22 informatīviem resursiem latviešu un krievu valodās.
Atslēgas vārdi optimizācija, modelis, pasažieri, pārvadājumi, efektivitāte, elektrovilciens.
Atslēgas vārdi angļu valodā optimization, model, passengers, transportation, efficiency, electric train
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 00:34:03