Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide AS Spodrība
Nosaukums angļu valodā Improvement of the Quality Management System at JSC Spodriba
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Mazais
Recenzents
Anotācija Kaugija I. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide AS Spodrība. Maģistra darbs / I.Kaugija, J.Mazais. Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2019. 95 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 7 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 60 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Risinātā problēma – lai veiktu AS Spodrības produktu grupas “eco Seal for Nature” pārsertifikāciju atbilstoši ES ekomarķējuma kritērijiem, ir nepieciešams veikt produktu veiktspējas testus. Lai šos testus veiktu AS Spodrības laboratorijā, ir nepieciešams pilnveidot laboratorijas kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2015 prasībām. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai uzņēmumā AS Spodrība laboratorijā atbilstoši standarta LVS EN ISO 9001:2015 prasībām un atbilstoši ES ekomarķējuma prasībām, pilnveidojot integrētu kvalitātes vadības sistēmu sadzīves ķīmijas un kosmētikas līdzekļu ražošanas uzņēmuma AS Spodrība laboratorijā.
Atslēgas vārdi EU Ecolabel, LVS EN ISO 9001:2015, kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana, laboratorija, ražošana
Atslēgas vārdi angļu valodā EU Ecolabel, LVS EN ISO 9001:2015, quality management system improvement, laboratory, manufacturing
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 20:20:29