Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Iepirkumu un materiālu aprites uzlabošana MVU
Nosaukums angļu valodā Improvement of Procurement and Material Management in a SME
Autors Elgars Līpenīts
Struktūrvienība 02064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Mārīte Kirikova
Recenzents
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts tam, lai izpētītu iespējas uzlabot materiālu vadības un iepirkumu sistēmu maza un vidēja izmēra uzņēmumā. Ar pētījuma palīdzību tiek mēģināts rast risinājumus materiālu vadības un iepirkumu sistēmas problēmu atrašanā un to risināšanā. Šajā darbā ir izvirzīta hipotēze, ka uzlabojot materiālu aprites un iepirkumu sistēmu, kopējās projekta izmaksas uzņēmumam samazināsies, jo tiks samazinātas kopējās ‒ materiālu un administratīvās izmaksas. Hipotēze tiek pārbaudīta, veicot literatūras apskatu un veicot aprēķinu ar praktiska piemēra palīdzību. Balstoties uz gūtajām zināšanām no esošajiem pētījumiem, tika veikta materiālu vadības un iepirkumu sistēmas izvērtēšana konkrētā uzņēmumā. Tika identificēti trūkumu un iespējamie uzlabojumi, kā arī izvērtēti ieteikumi un iespējamie risinājumi sistēmas uzlabošanai. Balstoties uz ieteikumiem no literatūras analīzes, iespējamajiem uzlabojumiem un identificētajām problēmām, tika izveidots jauns materiālu aprites un iepirkumu modelis. Izveidotais modelis un piedāvātās rekomendācijas var tikt ņemtas vērā veicot uzlabojumus vai veidojot jaunu materiālu aprites un iepirkumu sistēmu līdzīgos maza un vidēja izmēra uzņēmumos. Maģistra darbs uzrakstīts angļu valodā, un tas sastāv no 70 lapaspuses, iekļaujot 31 attēlu un 2 tabulas. Maģistra darbā izmantoti 32 literatūras avoti, un tam ir viens pielikums.
Atslēgas vārdi Materiālu vadības un iepirkumu sistēma, uzlabot, MVU
Atslēgas vārdi angļu valodā Material management and procurement system, improve, SME
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 12:35:37