Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Vairākuzdevumu režīma ietekmes uz darba produktivitāti novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Assesment of Multitasking Effect on Labour Productivity
Autors Rūta Liflande
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inese Suija-markova
Recenzents Dr. oec. E. Gaile-Sarkane, profesore
Anotācija Diplomprojektā izmantotās literatūras un avotu apraksts: Liflande R. Vairākuzdevumu režīma ietekme uz darba produktivitāti: Diplomprojekts: Vadītāja: Suija Markova I., - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2019. Diplomprojekta darba apjoms: Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 7 nodaļas un 8 apakšnodaļas; 68 lapas; darbā iekļautas 7 tabulas, 19 attēli, 6 formulas; darbam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: zinātnisko žurnālu un konferenču rakstu krājumi; publikācijas par zinātnisko un lietišķo pētījumu rezultātiem; vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi; regulas un citi normatīvie dokumenti, standarti; statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli; dažādi interneta resursi. Izmantotie materiāli ir angļu un latviešu valodā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikts pētījums par vairākuzdevumu režīma aktualitāti, pielietojumu un ietekmi uz produktivitāti un cilvēku veselību Latvijas darba tirgū un izstrādāti praktiski priekšlikumi darba uzdevumu izpildes organizēšanai uzņēmumā.
Atslēgas vārdi Vairākuzdevumu veikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Multitasking
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 17:49:07