Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Projektu kvalitātes vadības sistēmas un inovatīvo risinājumu ieviešana ilgtspējīgas būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma pārvaldības vidē
Nosaukums angļu valodā Project quality management system and implementation of innovative solutions for sustainable civil construction and real estate management environment
Autors Vladislavs Siņicins
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Kaspars Plotka
Anotācija Izvēlētā maģistra darba tēma “Projektu kvalitātes vadības sistēmas un inovatīvu risinājumu ieviešana ilgtspējīgas būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma pārvaldības vidē”. Maģistra darba autors ir Vladislavs Siņicins, darba vadītāja ir Dr.oec. prof. Ineta Geipele. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, Rīgā. Maģistra darbs ir autora patstāvīgs pētījums, kas izstrādāts, apgūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadības katedrā. Maģistra darba mērķis ir veikt projektu kvalitātes vadības sistēmas un inovatīvu risinājumu ieviešanas un ilgtspējīgas uzņēmuma attīstības sistēmas analīzi un sniegt priekšlikumus uzturēšanas procesu pilnveidošanā. Maģistra darba struktūra sastāv no trīs daļām – analītiskās daļas, teorētiskās un praktiskās daļas. Analītiskā daļa tiek veltīta projektu kvalitātes vadības sistēmas un inovatīvu risinājumu ieviešanas un ilgtspējīgas uzņēmuma attīstības procesiem un to ietekmējošiem faktoriem. Analītiskās daļas ietvaros autors raksturoja kvalitātes vadības sistēmas, inovācijas, ilgtspējības būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma pārvaldības analītiskos aspektus , to savstarpēju mijiedarbību, ietekmi uz procesa veiksmīgu iznākumu un iespējamo kļūdu samazināšanu līdz “0”, veica uzņēmuma projektu kvalitātes vadības sistēmas un inovatīvu risinājumu ieviešanas procesu analīzi. Teorētiskajā daļā tiek ievēroti teorētiskie aspekti, kas dod iespēju precīzāk un detalizētāk izprast identificētās problēmas. Šajā darba daļā aprakstīta būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma pārvaldības darba ražīguma un efektivitātes paaugstināšana, kā arī jaunu tehnoloģiju un darba metožu ieviešana, kas sekmētu šo mērķu sasniegšanu. Praktiskajā daļā tiek risinātas analītiskajā daļa identificētās problēmas, pielietotas teorētiskajā daļā aprakstītās metodes un piedāvāti risinājumi ņemot vērā šos teorētiskos aspektus, kā arī pozitīvo un negatīvo efektu ietekmi uz pētījuma objektu un priekšmetu. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 107 lpp., darbā iekļauti 34 attēli un 13 tabulas un tam ir pievienoti 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, inovatīvu risinājumu ieviešana, ilgtspējīga būvuzņēmējdarbība un nekustamo īpašumu pārvaldība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management, introduction of innovative solutions, sustainable construction business and real estate management.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2019 14:49:27