Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ceļu būves uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Increasing Operation Efficiency in a Road Construction Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Mg.oec. Uģis Citskovskis
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Irina Bojāre Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Kristīne Gorbunova Bakalaura darba temats: Ceļu būves uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 18 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pirmajā daļā tiek apskatīta nozares analīze un uzņēmuma SIA „CTB” finanšu rādītāju analīze par laika periodu no 2014. līdz 2018. gadam. Tiek atrasta uzņēmuma probēma. Otrajā daļā ar aptaujas palīdzību tiek pētīti problēmas risinājumi. Darba nobeigumā tiek apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi organizācijas darba finansiālo rezultātu uzlabošanai Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bojāre, I. (2019). Ceļu būves uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 63 lpp.
Atslēgas vārdi Ceļu būves nozare, uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Business efficiency, road building company
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2019 16:51:11