Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Fiziskās personas saimnieciskās darbības reģistrācijas formas: problēmjautājumi un iespējami risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Registration of Types of Business Structures for Natural Persons: Problems and Potential Solutions"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Darbs par tēmu ”Fiziskās personas saimnieciskās darbības reģistrācija: problēmjautājumi un iespējami risinājumi” izpēta Latvijas Republikā pastāvošo juridisko un nodokļu jautājumu regulējumu, atklājot to trūkumus un piedāvājot iespējamos risinājumus. Pētījumā ir atklāti problēmjautājumi, kuri pārsvarā saistīti ar nodokļu regulējuma, kas veidojies vēsturiski, secīgi modificējot un pielāgojot pagājušajā gadsimtā aktuālos risinājumus modernās dzīves apstākļiem, un piedāvāti risinājumi, kuri var izpausties kā juridisko formu reforma, kā arī kā nodokļu reforma fizisko personu saimnieciskās darbības jomā. Darba mērķis ir izpētīt pastāvošo regulējumu un noteikt, ka ar mazākajiem administratīvo un finanšu resursu izdevumiem sasniegt maksimālo pozitīvo efektu no saimnieciskās darbības formu regulējuma sakārtošanas. Pašreizēja reģistrācijas formu daudzveidība un to juridiskais regulējums ievērojami apgrūtina izvēli fiziskajām personām, kuras vēlas uzsākt saimniecisko darbību, tajā paša laikā, nodokļu jautājumu regulējums rada neskaidru uzņēmējdarbības vidi, un izraisa neefektīvu kontrolējošu iestāžu administratīvo resursu izmantošanu. Darba pētījuma objekts ir fizisko personu saimnieciskās darbības formas, kuras pašreiz pastāv Latvijas Republikā, savukārt pētījuma priekšmets ir šo darbību struktūra, ar to saistīto juridisko un nodokļu aspektu regulējums. Darba pētījuma uzdevumi ir izpētīt pastāvošo regulējumu, noteikt pastāvošā regulējuma rādītos problēmjautājumus, sniegt priekšlikumus konstatēto problēmjautājumu atrisināšanai, pēc iespējas sniegt piedāvāto risinājumu realizācijas iespēju un rādītā efekta novērtējumu, izdarīt secinājumus. Darbam ir praktiskā nozīme, jo darba pētījuma rezultāti var tikt izmantoti jaunā normatīvā regulējuma izstrāde uzņēmējdarbības subjektu reģistrācijas un nodokļu jautājumu jomā. Darbā ir trīs daļas, divpadsmit nodaļas, kopumā uz 81 lappuses. Darbā ir 4 autora veidoti attēli, 27 tabulas.
Atslēgas vārdi fiziskā persona, nodokļi, juridiskais regulējums, samnieciskā darbība
Atslēgas vārdi angļu valodā natural person, tax, legal regulation, business structure
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2019 11:34:48