Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Adaptīvās personāla vadības ieviešana IT uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Development of Agile Human Resource Management in IT Company
Autors Artūrs Balcers
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Zane Rostoka
Recenzents Dr. oec. L. Peiseniece, Banku augstkolas studiju prorektore
Anotācija Noslēguma darba autors: Artūrs Balcers Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.paed. Zane Rostoka Noslēguma darba temats: Adaptīvās personāla vadības ieviešana IT uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 8 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu un 56 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika raksturota iestādes darbība un tajā izmantotās adaptīvās sistēmas, novērtēti personāla vadības procesi un veikts produktivitātes novērtējums, teorētiskajā daļā veikta analīze par adaptīvo apmācību sistēmu un aptauju veidiem, projekta aprēķinu daļā tika veikti pētījumi un aprēķini par darbinieku produktivitāti un izstrādāta automatizēta darbinieku produktivitātes novērtēšanas un apmācību sistēma. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Balcers, A. (2019). Adaptīvās personāla vadības ieviešana IT uzņēmumā Diplomprojekts/ A. Balcers, Z. Rostoka.- Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 67 lpp.
Atslēgas vārdi adaptīvs, produktivitāte, sistēma, motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā adaptive, productivity, system, motivation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 16:36:35