Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Dzelzceļa ritekļu enerģijas uzkrājējsistēmu izpēte
Nosaukums angļu valodā Research of railway vehicle energy storage systems
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Viesturs Bražis
Recenzents Anastasija Žiravecka
Anotācija Elektrisko transportlīdzekļu rekuperatīvās bremzēšanas rezultātā to potenciāli atgūstamā kinētiskā enerģija joprojām lielākoties netiek lietderīgi izmantota, taču tiek izkliedēta bremzēšanas rezistoros. Mūsdienu transporta energoefektivitātes uzlabošanas nolūkos, darbs veltīts dzelzceļā pielietojamu bremzēšanas enerģijas uzkrājēju izpētei. Darba teorētiskajā daļā sniegts īss ieskats elektrisko vilcienu darbības pamatprincipos, rasts priekšstats par iespējamām bremzēšanas enerģijas uzkrāšanas metodēm, aprakstīti tipiskākie, mūsdienām atbilstoši transporta enerģijas uzkrāšanas elementi – superkondensatori un akumulatoru baterijas, kā arī to pielietojums dzelzceļa satiksmē. Inženierprojekta sadaļā pētīta un projektēta stacionāra, uz superkondensatoru bāzes veidota, enerģijas uzkrājēja spēka shēma. Piemeklēti un aprēķināti uzkrājēja galvenie parametri (energoietilpība, jaudas spēja u.c.) atbilstoši Latvijā joprojām izmantotā elektrovilcienu modeļa ER2T prasībām. Apskatīta spriegumus salāgojošā pārveidotāja konstrukcija un tā pieslēgšanas iespējas. Izstrādāta visas sistēmas principiālā elektriskā shēma, kā arī aplūkots sistēmas montāžas un konstruktīvā izvietojuma iespējamais risinājums. Darbs satur 51 lpp., tajā skaitā 20 attēlus, vienu tabulu, atsauces uz 15 dažādiem informācijas avotiem, divus pielikumus kā arī divus A1 formāta rasējumus kā materiālus papildus pievienotus darbam.
Atslēgas vārdi Elektrovilciens, superkondensators, enerģijas uzkrāšanas sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Electric train, supercapatitor, energy storage system
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 17:27:51