Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu parādu ietekme uz uzņēmumu kreditēšanu”
Nosaukums angļu valodā “Influence of Tax Debt on Credit Provision to Enterprises”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Sandra Kārkliņa - Ādmine
Recenzents Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektora p.i.
Anotācija Bakalaura darba “Nodokļu parāda ietekme uz uzņēmumu kreditēšanu” mērķis noteikt kā nodokļu parādu esamība ietekmē uzņēmumu kreditēšanu; savukārt kā uzdevums tiek izvirzīta iespējamo faktoru noteikšana, kas ietekmē nodokļu parāda rašanos, kādas ir risku pazīmes un kā izstrādāt kredītspējas noteikšanas shēmu, lai piemērotu piemērotāko kredītpolitiku un pasargātu uzņēmumu no zaudējumiem. Pieņemot, ka bieži vien procesi uzņēmējdarbības vidē ir neparedzami gan attiecībā uz sadarbības partneru finansiālo stabilitāti un maksātspēju, gan nodokļu politikas izmaiņām, uzņēmumi ir pakļauti neparedzētiem zaudējumu riskiem. Pētāmais objekts ir Uzņēmuma “A” finanšu pārskati par 2015. 2016.un 2017.gadu un kā priekšmets ir apskatīta Uzņēmuma finansiālā stabilitāte šajos gados. Bakalaura darbā pavisam ir sešas daļas. Pirmajā daļā tiek apskatīts normatīvo aktu kopums, kas regulē ar nedrošo debitoru parādu saistīto nodokļu administrēšanu. Otrajā daļā tiek apskatīta iespējamo finanšu un nodokļu risku identificēšana. Uzņēmumam ir svarīgi noteikt, kādu procentuālo daļu no izdevumiem veido nodokļu maksājumi un kāda veida nodokļi veido būtiskāko maksājumu daļu, lai varētu plānot efektīvāku nodokļu maksājumu plūsmu, pielietojot pieejamos likumiskos atvieglojumus. Trešajā daļā tiek pielietoti aprēķini, lai noteiktu uzņēmuma likviditāti, rentabilitāti un maksātspēju, tādā veidā ļaujot paredzēt iespējamas finansiālās stabilitātes pazemināšanās riskus. Ceturtā daļa sniedz ieskatu par to, kāda ir situācija ar nedrošo debitoru parādu pētāmajā uzņēmumā un kā tie tiek administrēti. Piektajā nodaļā tiek apskatīta situācija ar nodokļu parādu valstī un kādas ir riska nozares un negodprātīgu uzņēmēju pazīmes. Savukārt sestajā daļā Autors ir apkopojis vadlīnijas sadarbības partnera juridiskajai pārbaudei un tiek piedāvāta shēma, ar kuras palīdzību noteikt uzņēmuma kredītspēju un atbilstošu kreditēšanas politiku, pievēršot uzmanību faktam, vai uzņēmumam ir vai nav nodokļu parādi. Nobeigumā tiek secināts, ka Uzņēmumam “A” nodokļu parāds nepastāv, bet, ņemot vērā faktu, ka darba spēka nodokļu maksājumi ar katru gadu pieaug, Uzņēmuma spēja segt šos maksājumus var pasliktināties. Savukārt attiecībā uz kreditoriem nodokļu parāda esamībai svarīga nozīme. Tas var liecināt par nopietnām finansiālās stabilitātes problēmām atkarībā no parāda apjoma. Kreditēt tādu uzņēmumu nav rekomendējams. Bakalaura darbu veido 60 lapas puses, kurā ir iekļauta 21 tabula, 1 attēls un aprēķinos pielietotas 18 formulas. Pielikumā ir 15 lapas.
Atslēgas vārdi Nodokļu parāds, uzņēmumu kreditēšana, kreditēšanas risks, kredītspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax debt, credit provision to enterprises, credit risks, creditworthiness
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 00:40:47