Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Rīgas vēsturiskā kvartāla attīstība, problēmas, risinājumu iespējas
Nosaukums angļu valodā Development, problems and solutions of the historical quarter of Rīga
Autors Aivars Gailis
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Jānis Kaminskis
Anotācija Maģistra darba autors ir Aivars Gailis, Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras students. Maģistra darba tēma ir “Rīgas vēsturiskā kvartāla attīstība, problēmas, risinājumu iespējas”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt attīstības iespējas, Rīgas vēsturiskajai apbūvei daļēji degradētos rajonos, izpētei izvēloties vienu konkrētu pilsētas vēsturisku kvartālu, ko ietver Jāņa Asara, Artilērijas, Krāsotāju u Tallinas ielas, apzinot tajā gan esošas problēmas, gan pozitīvo un rodot risinājumus vēsturiskās apbūves attīstībai. Maģistra darba hipotēze: Rīgas centrā nedrīkst būt situācija, ka tajā atrodas degradētas teritorijas vai atsevišķi degradēti īpašumi. Analītiskajā daļā autors apskata Rīgas nekustamo īpašumu attīstības vēsturi, kā arī konkrētā kvartāla attīstību un izveidošanos kas aizsākusies 19.gadsimta 70 tajos gados un turpinās mūsdienās, identificējot problēmas, kas saistītas ar šo īpašumu attīstību. Teorētiskajā daļā maģistra darba autors apskata Latvijas normatīvo bāzi apsaimniekošanai, vēsturisko ēku saglabāšanai, pēta dzīvokļu tirgu, iespējamos finansēšanas modeļus. Maģistra darba trešajā praktiskajā daļā autors risina identificētās kvartāla problēmas, veido ieteicamos scenārijus īpašumu sakārtošanai, veicot padziļinātu šo problēmu risināšanu vienā konkrētā īpašumā. Pēdējā ceturtajā projekta daļā maģistra darba autors izstrādā viena kvartāla ietvaros izvēlēta īpašuma atjaunošanas projektu. Atbilstoši darba mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 111 lapas, tajā iekļauti 33 attēli, 17 tabulas, 4 formulas, 42 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Rīgas vēsturiskā kvartāla attīstība, nekustamais īpašums
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of historical quarter of Riga, real estate
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2019 16:31:45