Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbības analīze neatļauto preču pārvietošanas novēršanā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Operations of State Revenue Service Tax and Customs Police Department in Preventing Illicit Movement of Goods”
Autors Renārs Geks
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents V.Klips, VID Muitas kriminālpārvaldes Kontroles daļas priekšnieks
Anotācija Darba autors: Renārs Geks. Darba tēma: Valsts Ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbības analīze neatļauto preču pārvietošanas novēršanā. Bakalaura darbā tiek izpētīti uzsāktie un pabeigtie kriminālprocesi narkotisko, psihotropu vielu un to prekursoru apkarošanā, kā arī narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru izņemšana dažāda veida transportēšanas veidos un maršrutos. Darba mērķis: izpētīt, raksturot un izvērtēt Valsts Ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbību neatļauto preču pārvietošanas novēršanā Latvijā. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt neatļauto preču un nelegālās pārvietošanas teorētiskos aspektus Latvijā. 2. Izpētīt VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes struktūru, darbības teorētiskos un tiesiskos aspektus neatļauto preču apkarošanā. 3. Analizēt VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darba rezultātus nun apkopoto statistiku neatļauto preču pārvietošanas aspektā laika periodā no 2014.gada līdz 2018.gadam. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā raksturoti neatļauto preču un to pārvietošanas teorētiskie aspekti. Otrajā daļā izpētīti VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes struktūra, teorētiskie un tiesiskie aspekti. Trešajā daļā izanalizēti VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes apkopotie dati par narkotisko, psihotropisko vielu un to prekursoru ievešanu valstī laika periodā no 2014.gada līdz 2018. gadam. Darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi par VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbības rezultātiem narkotisko un psihotropu vielu un to prekursoru apkarošanā un sniegti priekšlikumi pārvaldes darbības uzlabošanai. Darbs kopumā izklāstīts 61 lappusēs, tajā iekļauti 15 attēli, 2 tabulas. Darbā izmantoti 4 grāmatas, 40 tiešsaistes literatūras avoti, 1 anketa un pievienots 1 pielikums. Atslēgas vārdi: nodokļi, muita, Muitas pārvalde, Krimināllikums, kontrabanda, neatļautā prece, Valsts ieņēmumu dienests, apkarošanas sistēma.
Atslēgas vārdi nodokļi, muita, Muitas pārvalde, Krimināllikums, kontrabanda, neatļautā prece, Valsts ieņēmumu dienests, apkarošanas sistēma.
Atslēgas vārdi angļu valodā taxes, customs, Customs administration, Criminal law, smuggling, unauthorized product, State Revenue Service, combat system.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 14:31:09