Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Latvijas eksporta veicināšanas atbalsta instrumentu pilnveides iespējas
Nosaukums angļu valodā Feasibility to develop support measures promoting Latvian export
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Remigijs Počs
Recenzents Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projektu vadītāja, Mg.oec. Rita Elste-Tomsone
Anotācija Maģistra darba autore Laura Romanova izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas eksporta veicināšanas atbalsta instrumentu pilnveides iespējas”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Latvijas eksporta veicināšanas atbalsta instrumentus, kā arī izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai. Pētījuma objekts ir Latvijas eksporta atbalsta instrumenti. Pētījuma priekšmets ir Latvijas eksporta atbalsta instrumentu pilnveidošanas veidi, darbība un efektivitāte. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Darba pirmajā darba daļā tiek sniegts vispārējs ieskats eksporta un ārējās tirdzniecības jēdzienā, tiek apskatīts, kāda ir eksporta un tā veicināšanas instrumentu loma. Otrā darba daļa tiek veltīta uzņēmējdarbības vides analīzei un raksturojumam, tiek aplūkoti dažādi valsts ekonomiskās izaugsmes rādītāji, Latvijas eksporta atbalsta politika, kā arī pieejamie finanšu līdzekļi no Eiropas Savienības. Aplūkojot starptautiskos indeksus, tiek noskaidrotas galvenās problēmas, kas ietekmē uzņēmējdarbības attīstību, kā arī veikta Latvijas eksporta veicināšanas atbalsta instrumentu analīze. Darba trešajā daļā, balstoties uz ekspertu un eksportējošo uzņēmumu pārstāvju intervijām, atklāti organizatoriskā procesa pilnveides virzieni, tāpat rasti risinājumi eksporta atbalsta instrumentu informācijas aprites procesa pilnveidē, kā arī izveidots jaunas interaktīvās digitālās platformas ietvars. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 119 lappuses. Tajā ir iekļauti 16 attēli, 3 tabulas un 16 pielikumi uz 30 lpp. Darbā izmantotas 109 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi eksporta veicināšanas atbalsta instrumenti, eksports, uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā export facilitation support instruments, export, entrepreneurship
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2019 13:27:16