Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums Vārpstu sprieguma koncentratora skaitliskā modelēšana.
Nosaukums angļu valodā Numerical simulation of stress concentration factor for shafts.
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Olga Kononova
Recenzents lekt. Sokolova Svetlana
Anotācija Azat Kalimbayev Vārpstu sprieguma koncentratora skaitliskā modelēšana Bakalaura darbs / A. Kalimbayev, Prof. Olga Kononova – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, Ārzemju studentu nodaļa, bakalaura programma “Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve” 2019. Bakalaura darbā tika paradīts un aprakstīts, kā spriegumu koncentrācijas koeficients ietekmē dažādu vārpstu konstrukciju tipu. Darbs sastāv no divām daļām: teorētiskā un praktiskā. Teorētiskajā daļā tika aplūkoti dažādi spriegumu koncentrācijas koeficienta ietekmes piemēri dažādu vārpstu tipu, kā arī aprēķina piemērs ar analītiskas metodes izmantošanu, kas ļauj izvairīties no spriegumu koncentrācijas koeficienta lielas vērtības. Praktiskajā daļā tika aplūkoti stiepe un vērpe divas dažādās detaļās: apaļa šķērsgriezuma stienī ar izvirpojumu un kloķvārpstā. Šie gadījumi tika skaitliski modelēti ar SolidWork programmas izmantošanu, iegūti modelēšanas rezultāti tika salīdzināti ar teorētiskiem. Darba apjoms ir 60 lappuses, ieskaitot 55 attēlus, 9 tabulas un 13 atsauces uz literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Skaitliskā simulācija, stresa koncentrācijas koeficients, skaitliskā analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Numerical simulation, Stress concentration factor, Numerical analysis
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2019 15:41:14