Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma procesu digitalizācijas un izmaksu pārvaldības projekts
Nosaukums angļu valodā Service company’s process digitalisation and cost management project
Autors Artūrs Jaunošāns
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Docente Tatjana Mavrenko, Banku Augstskola
Anotācija Bakalaura darba autors: Artūrs Jaunošāns. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: zin.asist. Ludmila Kasperoviča. Bakalaura darba temats ir Pakalpojuma uzņēmuma procesu digitalizācijas un izmaksu pārvaldības projekts. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt un ieviest ekonomiski pamatotu procesu automatizācijas risinājumu pakalpojumu uzņēmumā. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām – analītiskā, pētījumu un aprēķinu daļa, sacinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darba ietvaros tiek apskatīts uzņēmums SIA “Latvijas Tālrunis”. Pirmajā daļā ir analizēta uzņēmuma esošā finansiālā situācija, apskatīti ārējie uzņēmējdarbības vidi ietekmējošie faktori, kā arī sastādīts uzņēmuma biznesa modelis. Otrajā daļā autors apskata uzņēmum biznesa procesus un to apakšprocesus, un izvirza priekšlikumus. Trešajā daļā ir aprēķināts izvirzīto priekšlikumu ekonomiskais efekts un prognozēti uzņēmuma finanšu rādītāji 2019. un 2020. gadam. Veikta SIA “Latvijas Tālrunis” biznesa procesu uzlabošana un modelēšana, izmantojot BPMN 2.0 metodiku, finanšu rādītāju analīze un izdarīti secinājumi. Biznesa procesu optimizācijas rezultātā iz izvirzīta pozitīva rentabilitātes rādītāju prognoze. Periodā no 2018. līdz 2020. gadam tiek prognozēts 50% neto rentabilitātes pieaugums. Uzņēmumā ir ieviesta Bitrix24 CRM sistēma, optimizētie biznesa modeļi ir sastādīti šajā sistēmā un uzņēmuma IT nodaļa integrē esošos datus sistēmā ar mērķi automatizēt ražošanas procesu (klientu e-pastu sūtīšana, iekšējā komunikācija un darbu deleģēšana). Biznesa procesu sākotnējās investīcijas tiek plānotas aptuveni 10 tūkstošu EUR apmērā, taču to atmaksāšanās periods ir mazāks pa 1 kalendāra gadu. Kopumā darbā izmantoti 24 attēli (ieskaitot grafikus), 34 tabulas un 25 atsauces.
Atslēgas vārdi biznesa procesi, IT sistēmas, izmaksas, pasizmaksa
Atslēgas vārdi angļu valodā business process, IT system, costs, first cost
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 16:24:12