Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums “Mikronodokļa piemērošanas analīze Latvijā un ES”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Microenterprise Tax Regulation in Latvia and the EU”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents M.Jurušs, docents, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma “Nodokļu politikas izmaiņu analīze attiecībā uz uzņēmējdarbības vidi”. Tēma ir aktuāla, jo nodokļu politika Latvijā bieži vien mainās, bieži notiek nodokļu reformas un šo pārmaiņu rezultātā mainās arī uzņēmējdarbības aktivitātes līmenis valstī, savukārt, uzņēmējdarbības aktivitātes rezultāts veido lielāko daļu no valsts budžeta ieņēmumiem. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt nodokļu poltikas ietekmi uz uzņēmējdarbību un tās vidi. Autore darbā izdarīja secinājumus un ierosināja priekšlikumus attiecībā uz to, vai Latvija ar nodokļu politiku atbalsta un stimulē uzņēmējdarbības vidi. Bakalaura darba priekšmets ir Latvijas nodokļu politikas ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: • izpētīt uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības vides jēdzienu; • izpētīt nodokļa un nodokļu politikas jēdzienu; • izpētīt un salīdzināt nodokļu politikas izmaiņas dažādos laika posmos; • izvērtēt nodokļu politikas izmaiņu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi dažādos laika posmos; • izpētīt un novērtēt mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta politiku; • uz veiktās analīzes pamata veikt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, 73 lapaspusēm, 9 tabulām, 11 attēliem. Darba izstrādei tika izmantoti 88 bibliogrāfiskie avoti. Atslēgas vārdi: Nodokļu politika, nodokļu reformas, uzņēmējdarbības vide, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Atslēgas vārdi Nodokļu politika, nodokļu reformas, uzņēmējdarbības vide, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Atslēgas vārdi angļu valodā tax policy, tax reforms, business environment, personal income tax, corporate income tax, value added tax, excise tax, state social insurance contributions
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 23:29:04