Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Uzkrāto valsts fondētu pensiju līdzekļu ieguldīšana Latvijas autoceļu infrastruktūras objektos
Nosaukums angļu valodā Investment of Accumulated State-Funded Pension Funds in Latvia’s Road Infrastructure Objects
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Prof. M. Šenfelde
Anotācija Maģistra darba tēma ir "Uzkrāto valsts fondēto pensiju līdzekļu ieguldīšana Latvijas autoceļu infrastruktūras objektos", darba autors Linards Čudars, zinātniskā darba vadītāja ir profesore Dr.oec Ineta Geipele. Nepietiekami plašais un pievilcīgais kapitāla instrumentu klāsts Latvijā ir radījis situāciju, ka arvien lielākā daļa Latvijas valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa (turpmāk – VFP shēma) līdzekļu aizplūst ieguldījumos citās valstīs. Ņemot vērā minēto, Latvijā šobrīd tiek aktīvi diskutēts par nepieciešamību veicināt VFP shēmas līdzekļu ieguldīšanu Latvijas tautsaimniecībā, attīstot ilgtermiņa investīciju strukturētos finanšu instrumentus, balstoties uz lielo infrastruktūras projektu investīciju ieguldījumiem Latvijā. Situācijā, kad pastāv zināma neskaidrība par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu ceļu būvniecības projektiem pēc 2019.gada, kā arī, ņemot vērā to, ka Latvijā ir ievērojams autoceļu infrastruktūras finansējuma deficīts un Latvijas autoceļi ir samērā sliktā tehniskā stāvoklī, šobrīd tiek domāts par autoceļu infrastruktūras finansējuma politiku. Viens no būtiskiem aspektiem Latvijas autoceļu infrastruktūras finansējuma deficīta mazināšanai ir privāto finanšu līdzekļu, t.sk. arī uzkrāto VFP shēmas līdzekļu piesaistīšana. Pētījuma mērķis ir izzināt VFP shēmas iespējamo investīciju lomu Latvijas autoceļu infrastruktūrai nepieciešamā finansējuma deficīta samazināšanai, veikt ilgtermiņa investīcijām pieejamā līdzekļu apjoma analīzi, konstatēt problēmas pensiju līdzekļu piesaistīšanā ceļu infrastruktūras objektiem un izstrādāt priekšlikumus VFP shēmas līdzekļu piesaistīšanas veicināšanai Latvijas autoceļu infrastruktūras objektiem. Pētījumā tiek apskatīta VFP shēmas būtība, regulējums, attīstības vēsture, kā arī uzkrāto VFP shēmas līdzekļu ieguldījumu struktūra un piesaistīšanas iespējas Latvijas autoceļu infrastruktūras objektiem. Tika analizēti uzkrāto VFP shēmas līdzekļu ieguldījumi, identificētas VFP shēmas līdzekļu piesaistīšanas problēmas ceļu infrastruktūras objektiem, apskatītas aktualitātes, kas saistītas ar privāto finanšu līdzekļu piesaistīšanu ceļu infrastruktūras objektiem. Noslēgumā tiek sniegti priekšlikumi VFP shēmas līdzekļu piesaistīšanas veicināšanai Latvijas autoceļu infrastruktūrā. Maģistra darba apjoms ir 93 lappuses, tajā iekļautas 6 tabulas un 11 attēli. Pētījumā tiek izmantoti LR normatīvie akti, literatūras avoti, interneta resursi, VAS "Latvijas Valsts ceļi" nepublicētā informācija.
Atslēgas vārdi Uzkrāto valsts fondēto pensiju līdzekļu ieguldīšana Latvijas autoceļu infrastruktūras objektos
Atslēgas vārdi angļu valodā Investments of State Funded Pension Scheme (SFPS) funds in road infrastructure of Latvia
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 15:19:47