Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums ''Ārsienu konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums zemas enerģijas patēriņa ēkām''; diplomprojekts ''Dienesta viesnīcas būvniecība Kadagā''
Nosaukums angļu valodā ''Economical Comparison of Outside Constructive Wall Materials for Low Energy Buildings ''; Diploma Project ''Service Hotel Construction in Kadaga''
Autors Mārtiņš Bergsons
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs Baiba Gaujēna
Recenzents
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām – pētījuma daļas un inženierprojekta. Diplomdarba pētījuma daļas tēma ir “Ārsienu konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums zemas enerģijas patēriņa ēkām” un inženierprojekta tēma ir “Dienesta viesnīcas būvniecība Kadagā”. Pētījuma daļā “Ārsienu konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums zemas enerģijas patēriņa ēkām” tiek aprakstīti ārsienu konstruktīvie materiāli, to atbilstība un aprēķini atbilstoši zemas enerģijas patēriņa ēku prasībām, veikti siltumtehniskie aprēķini. Inženierprojekta daļā tiek aprakstīts ēkas konstruktīvais risinājums, apdares pielietojums, inženiertehniskais nodrošinājums, būvdarbu veikšanas organizācija, aprakstīti darba drošības, drošības tehnikas un apkārtējās vides aizsardzības jautājumi. Tika veikti ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini un galveno nesošo konstrukciju aprēķini un tāmju aprēķini. Inženierprojekta daļai ir izstrādāti tehniskie rasējumi un plāni uz A1 izmēra lapām. Lai varētu izstrādāt šo diplomprojektu, tika izpētīti dažādi Latvijā spēkā esoši normatīvie akti un standarti, kā arī konstrukciju aprēķinu literatūra un citi ar būvniecību saistīti literatūras avoti. Diplomdarbā dažādi dati tika apkopoti uz 151 lapām, 43 attēlā un 30 tabulās. Lai veiktu diplomdarba izstrādi tika izmantoti 33 literatūras avoti, kas iekļauti izmantotās literatūras sarakstā.
Atslēgas vārdi Ārsienu konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums zemas enerģijas patēriņa ēkām
Atslēgas vārdi angļu valodā Economical comparison of Outside Constructive wall Materials for Low Energy Buildings
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2019 14:02:11