Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbinieku profesionālo kompetenču novērtēšana pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā"
Nosaukums angļu valodā "Assessing the Professional Competencies of Employees in Ensuring the Quality of Services"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Ilze Judrupa, asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba autors: Vita Pastare Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Rita Greitāne Maģistra darba temats: Darbinieku profesionālo kompetenču novērtēšana pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 22 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu un 42 angļu valodā. Maģistra darbam pievienoti 9 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Izpētot un izanalizējot literatūras avotos pieejamo informāciju par darbinieku profesionālajām kompetencēm, to novērtēšanu, un ietekmi uz pakalpojuma kvalitāti. Autore rod risinājumus, lai darbinieku profesionālo kompetenču novērtēšanu varētu veikt veselības aprūpes iestādes darbiniekiem. Pētījuma rezultātā tiek izstrādāts darbinieku profesionālo kompetenču novērtēšanas modelis, kurš ir izmantojams, lai novērtētu visus veselības aprūpē iesaistītos darbiniekus un tādā veidā arī nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Pastare V. (2019). Darbinieku profesionālo kompetenču novērtēšana pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā Maģistra darbs/ V. Pastare, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2019. - 94 lpp.
Atslēgas vārdi darbinieku profesionālās kompetences, kompetenču novērtēšana, kvalitāte nodrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā professional competencies of employees, assessment of competences, quality assurence
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 17:50:31