Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Mazo koģenerācijas staciju darba režīmu īpašības un modelēšana.
Nosaukums angļu valodā Characteristics and modeling of operating modes of small cogeneration plants.
Autors Arnis Vinters
Struktūrvienība 02700 RTU Ventspils filiāle
Darba vadītājs Renāta Varfolomejeva
Recenzents Kārlis Baltputnis
Anotācija ANOTĀCIJA Pasaulē pēdējo gadu laikā strauji pieaug pieprasījums pēc elektroenerģijas un arī siltumenerģijas, taču fosilo energoresursu krājumi sāk izsīgt. Tāpēc nemitīgi tiek meklēti dažādi alternatīvie risinājumi enerģijas iegūšanai. Viena nošādām alternatīvām nozarēm ir koģenerācija. Šis enerģijas ražošanas veids ļauj izmantot gan fosilos kurināmos, gan atjaunojamos energoresursus. Alternatīvai enerģijas ražošanai ir pievērsta liela uzmanība arī Eiropas savienībā, līdz ar to arī Latvijā šis jautājums ir aktuāls. Darbā tiek apskatīti dažādi koģenerācijas veidi un koģenerācijā izmantojamo energoresursu veidi. Balstoties uz statistikas datiem un dažādiem pētījumiem, izvērtējam optimālāko atjaunojamo energoresursu izmantošanas viedu Latvijā. Kā arī izmantojot dažādas datu bāzes izvērtējam koģenerācijas attīstību Latvijā un tas attīstības potenciālu nākotnē. Aplūkojam iespējamos valsts un nevalstisko organizāciju atbalsta veidus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā. Izmantojot jau izstrādātu koģenerācijas stacijas optimizācijas modeli, apskatam iepēju tā pielietošanai šī brīža elektroenerģijas tirgus apstākļos. Darba rezultātā guvām pārliecību, ka Latvijā pieejamiem atjaunojamiem energoresursiem ir augsts potenciāls ceļā uz energoresursu suverenitāti. Palielinot biogāzes un biomasas koģenerācijas staciju skaitu, veidosies stabilitāte gan attiecīgajā reģionā, gan tautsaimniecībā un ekonomikā kopumā. Darbs sastāv no 64 lapas puses, kas sevī ietver 14 attēlus, 23 tabulas un 41 literatūras avotu.
Atslēgas vārdi KOĢENERĀCIJAS STACIJU DARBA REŽĪMI
Atslēgas vārdi angļu valodā BETRIEBSARTEN DER KOGENERATIONSSTATIONEN
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 12:32:25