Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla motivācijas programmas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Personnel Motivation Programme
Autors Ervīns Ainārs Balodis
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Mg.oec. I. Baltiņa, Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Personāla motivācijas programmas izstrāde” . Personāla motivēšana katrā uzņēmumā var atšķirties, taču tai jābūt ar mērķi motivēt darbiniekus tā, lai tie veiktu pienākumus augstākajā kvalitātē un darītu to efektīvi. Darbinieku nepietiekama vai nepareiza motivēšana novedīs pie neapmierinātiem darbiniekiem, kā arī augstas personāla mainības. Uzņēmumā motivēšanas programmai maksimāli jāatbilst darbinieku vēlmēm un prasībām, protams, iespēju robežās. Kvalitatīvs motivators, kas motivē lielāko daļu darbinieku ir “karjeras ceļš” jeb karjeras attīstība uzņēmumā. Bakalaura darba mērķis - noskaidrot uzņēmuma Rimi Latvia darbinieku motivācijas līmeni un to ietekmējošos faktorus, kā arī personāla motivācijas programmas izstrādes ietvaros izveidot darbinieka “karjeras ceļu” amatu hierarhijā. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti pieci uzdevumi: 1) apskatīt un analizēt uzņēmuma veiktās darbības un procesus darbinieku motivēšanas ietvaros, kā arī uzņēmumu kopumā; 2) noskaidrot darbinieku motivācijas līmeni un to ietekmējošos faktorus; 3) iepazīties ar personāla vadības literatūras nostādnēm par motivācijas izpratni un pielietošanu; 4) izveidot apkopotas veikalu un biroja darbinieku klasifikācijas un amata prasību nostādnes; 5) izstrādāt darbinieka “karjeras ceļu”. Bakalaura darba izstrādes rezultātā autors, balstoties uz uzņēmumā birojā veiktajām aptaujām, novērojumiem un personāla vadības literatūru, sniedzis ieteikumus prakses nepilnību novēršanai un motivācijas programmas uzlabošanai.
Atslēgas vārdi motivācijas teorijas, paaudzes, karjeras attīstība, karjeras vadība, darbinieki.
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation theories, generations, career development, career management, employees.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2019 14:26:07