Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla atlases procesa pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Personnel Selection Process"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Langenfelde
Recenzents Sarmīte Gailīte, vieslektore, Mg.psych.
Anotācija Bakalaura darba autors: Alīna Isajeva Bakalaura darba zinātiskais vadītājs: Mg. Oec., Laura Baltiņa Bakalaura darba temats: Personāla atlases procesa pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un piekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 17 tabulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu valodā, 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba ietvaros izstrādāti 3 personāla atlases procesa pilnveidošanas projekti uzņēmumā Compensa VIG ADB Latvijas Filiāle. Tika izstrādāts darba interviju plāns, darbinieku darbā ievadīšanas procesa pilnveidošanas projekts, darba devēja tēla veidošanas projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Isajeva, A., Baltiņa, L. (2019). Personāla atlases procesa pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 68 lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieku ievadīšana darbā, darba intervijas, darba devēja tēls
Atslēgas vārdi angļu valodā recruitment of employees, job interview, employer image
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2019 12:21:17