Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Nekustamā īpašuma pilna servisa pakalpojuma ieviešanas ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Economic justification of real estate full service implementation
Autors Iveta Strazdiņa
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Raivis Bresis
Anotācija Bakalaura darba tēma: Nekustamā īpašuma pilna servisa pakalpojumu ieviešanas ekonomiskais pamatojums. Bakalaura darbs ir izstrādāts ar mērķi noskaidrot Latvijas nekustamā īpašuma īres tirgus nozares problēmas un attīstības iespējas Latvijā. Bakalaura darba pamatdaļa sastāv no 67 lpp., 69 literatūras avotiem, 23 attēliem, 4 formulas, 3 tabulas, 2 pielikumi, grafiskās daļas apjoms : 16 lpp. Lai sasniegtu bakalaura darba izvirzītā mērķa uzdevumu tika izmantoti publiski pieejami literatūras avoti, mācību un pētniecības darbu materiāli, Latvijas Republikas normatīvo aktu un statistikas datu publikācijas. Darba izstrādes laikā tiek veikta Latvijas nekustamā īpašuma veidošanās vēstures analīze, apkopti dati par īres īpašumu pieejamību iedzīvotājiem balstoties uz iedzīvotāju ienākumu līmeni, īres īpašumu stāvokli, īres īpašumu pieejamību un īres cenām. Darba gaitā tiek salīdzināti veiksmīgu Eiropas valstu īres tirgus principi, lai spētu sniegt priekšlikumus Latvijas īres tirgus attīstībai. Bakalaura darba izstrādes laikā tiek secināts, ka Latvijas nekustamā īpašuma mājokļu likumdošana nenosaka būtiskus principus un darbības, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma īres tirgus attīstību.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma pilna servisa pakalpojumu ieviešanas ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic justification of real estate full-service implementation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2019 08:26:10