Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības iespēju novērtējums Šrilankā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Business Development Opportunities of Small and Medium Enterprises in Sri Lanka
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Bakalaura darba autors: Kuruppu Appuhamilage Manditha Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Inga Erina Bakalaura darba temats: Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības iespēju novērtējums Šrilankā Bakalaura darbs rakstīts: angļu valodā, sastāv no ievada, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotas literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Izmantotas literatūras un avotu saraksts sastāv no piecdesmit četriem avotiem. Bakalaura darbs sastāv no 59 lappusēm, kas ietver 15 attēlus, 4 tabulas. Bakalaura darba galvenie rezultāti: šī pētījuma mērķis ir novērtēt MUV uzņēmumu attīstības iespējas Šrilankā. Pētījumā autors secina, ka valstī ir ignorēti vairāki faktori, galvenokārt no politiskās un valdības puses. Šīs nozares attīstība lielākoties ir bijusi neveiksmīga, izņemot pēdējo gadu statistiku. Autors izmanto pētījuma praktisko sadaļu, lai analizētu anketas rezultātus un salīdzinātu ar esošajiem tirgus datiem, lai noteiktu MUV uzņēmumu īpašnieku priekšstatus par pašreizējām uzņēmējdarbības attīstības iespējām un to, kā tas varētu mainīsies nākotnē. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Manditha, K.A (2019) Mazo un vidējo uzņēmēju uzņēmējdarbības attīstības iespēju novērtējums Šrilankas darbā. Rīga: RTU, IBEM DIBM, bakalaura akadēmiskā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadība”. 59 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbības attīstībai ir plašs darbības joma mūsdienu biznesa jomā. Tā nekad nav bijusi lielāka vajadzība strauji augošā globalizācijas apstākļos. Dažās pasaules ekonomikās un jo īpaši strauji augošajās valstīs, piemēram, Šrilankā, ir vērojama uzņēmējdarbības izaugsme. Uzlabojot MVU uzņēmējdarbības attīstības iespējas pasaules ekonomikā, daudzu indivīdu un kopienu dzīvi var uzlabot, tā var nodrošināt darbavietas daudziem un samazināt bezdarbu. Šā iemesla dēļ MVU pasaules ekonomikā saņem iev
Atslēgas vārdi angļu valodā Business development has a wide range in the present-day business field. It never been in greater need in a rapidly growing world under globalisation. There has seen business growth in several the global economy and notably in rapidly developing countries such as Sri Lanka. By improving SMEs’ business development opportunities in the global economy, the lives of many individuals and communities can be improved, it can provide jobs for many and decrease unemployment. For this reason, SMEs are rec
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 20:44:49