Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nereģistrēto pašnodarbināto personu radītās nodokļu plaisas analīze un novērtēšana”
Nosaukums angļu valodā “Analysis and Assessment of the Tax Gap Created by Unregistered Self-employed Workers”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc. profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas analīze Baltijas valstīs”. Baltijas uzņēmējiem, veicot biznesu Eiropas Savienībā, ļoti svarīgi ir sistēmiski saprast un izvērtēt pievienotās vērtības nodokļa darbības atšķirības PVN pārvaldīšanas ietvaros Eiropas Savienībā. Lai noteiktu, cik labvēlīgi uzņēmējdarbības veikšanai ir pievienotās vērtības nodokļa režīmi Baltijas valstīs, pamatā vērtē nodokļu elementus - maksātājus jeb subjektu, objektu, bāzi, likmes, atbrīvojumus un nodokļa nomaksas atlaides. Tie būtībā sakrīt visā Eiropas Savienībā, bet eksistē arī atšķirības, kas dažu valstu nodokļu maksātājiem rada zināmus ekonomiskus stimulus vai tieši otrādi – uzliek šķēršļus noteikto veidu uzņēmējdarbības veikšanai. Darbā tiks analizēts, cik lielā mērā pašreizējā Baltijas valstu pievienotās vērtības nodokļa vadīšanas prakse veicina uzņēmējdarbības attīstību, kādas ir tās galvenās priekšrocības un trūkumi, kādas prioritātes un ierobežojumus var saskatīt, salīdzinot pievienotās vērtības nodokļa darbību pa Baltijas valstīm. Darba teorētiskajā daļā pievienotās vērtības nodokļa elementi un to ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību ir apskatīti no teorētiskā viedokļa. Pētnieciskajā daļā tiek analizētas pētījumam svarīgas objekta īpatnības un tiek pamatota pētījumu metožu izvēle. Praktiskā daļa veidota, apkopojot veikto aptauju un interviju datus tabulās un veicot šo datu analīzi. Pamatojoties uz praktiskās daļas rezultātiem tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi Latvijas Pievienotās vērtības nodokļa elementu pilnveidošanai. Darbs sastāv no 58 lapaspusēm. Darbā iekļauti: 1 attēli, 7 tabulas un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis, Baltijas valstis, Intervija, Aptauja.
Atslēgas vārdi angļu valodā The Value Added Tax, Baltic States, Interview, Survey.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 13:22:27