Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Jelgavas pilsēttelpas kvalitātes pilnveidošanas nozīme pilsētas attīstībā
Nosaukums angļu valodā Significance of Improving the Quality of Jelgava Urban Space in the Development of the City
Autors Reinis Petkus
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Mg.oec. U.Kamols
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. studiju gada bakalaura darba autors Reinis Petkus izstrādāja pētījumu, kura temats ir “Jelgavas pilsēttelpas kvalitātes pilnveidošanas nozīme pilsētas attīstībā”. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir RTU docente, Mg.oec., Inesa Bušovska. Bakalaura darbs ir uzrakstīts Rīgā, Latvijā, latviešu valodā uz 73 lpp., tajā ir iekļauti 14 attēli, 2 tabulas un tam ir pievienoti 10 pielikumi. Jelgava, cilvēku apziņā, bieži vien tiek uzskatīta par Rīgas guļamo rajonu, respektīvi 2017.gadā 11 908 Jelgavas iedzīvotāji strādāja Rīgā. Pašvaldībai ir paaugstināts iedzīvotāju aizbraukšanas risks. Pilsētas centra pilsēttelpa tiek veidota automašīnu vajadzībām, ignorējot cilvēku labklājības stāvokli. Pētījuma teorētiskā daļā tiek izpētīti galvenie mūsdienu pilsētplānošanas instrumenti un cilvēku pārvietošanās paradumi. Definēta pilsēttelpa, noteikti pilsēttelpas 12 kvalitātes kritēriji un izpētīta pilsēttelpas ietekme uz cilvēku. Analītiskajā daļā tiek pētīta Jelgavas pilsētas veidošanās un centra pilsēttelpas kvalitāte, kur papildus tiek analizēta Driksas un Katoļu ielas pilsettelpa, fiksējot iedzīvotāju paradumus, kā arī veiktas intervijas ar četriem jomas ekspertiem, nosakot pilsēttelpas ietekmi uz iedzīvotāju. Projekta daļā tiek sniegti priekšlikumi Katoļu un Driksas ielas modernizācijai, skaidrojot Jelgavas pilsēttelpas pilnveidošanas nozīmi pilsētas attīstībā. Rezultātā tiek izpētīts Jelgavas pilsēttelpas centrs no dažādu kvalitātes kritēriju skatījuma. Piedāvāts Katoļu un Driksas ielas modernizācijas plāns, pārveidojot to par gājēju ielu, kur tiktu slēgta automašīnu iebraukšana. Tiek aplūkoti saistoši faktori ar gājēju ielas izveidi un piedāvātas ielas pārveidošanas vizualizācijas.
Atslēgas vārdi Jelgava, pilsēttelpa, pilsēttelpas kvalitāte, gājēju iela, automašīnu dominance, cilvēks.
Atslēgas vārdi angļu valodā Jelgava, urban space, urban space qualitiy, pedestrian street, car dominance, human being.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 00:01:12