Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Kustīgo savienojumu izmantošana produktu dizainā
Nosaukums angļu valodā Use of Moving Joints in Product Design
Autors Lauma Rateniece
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Edgars Kirilovs
Recenzents Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle RTU DTI DMTK
Anotācija Darbā veikta saistītu aspektu analīze izvirzīta prototipa uzlabošanai. Darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus, izmantoto literatūras un attēlu sarakstus, pielikumus. Darba literatūras apskatā sakopota informācija par kustīgiem savienojumiem dažādu produktu dizainā, īpašu uzsvaru liekot uz lampu dizainu. Apskatītas koksnes un vara materiālu īpašības, kā arī virsmas modifikācijas iespējas ar magnetrona uzputināšanas tehnoloģiju. Darba metodiskajā daļā veikta prototipa analīze, aprakstīta tehnoloģisko procesu norise, kā arī aprakstītas pētījuma procesa laikā izmantotās tehnoloģijas un testēšanas metodes. Darba eksperimentālajā daļā apkopoti koksnes īpašību mērījumu rezultāti, novērtēti testu iegūtie rezultāti, kā arī analizēti magnetrona uzputināšanas procesa iegūtie rezultāti. Darbs satur 71 lappuses, 3 nodaļas, 83 attēlus, 6 tabulas, 4 pielikumus un 40 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Produktu dizains, kustīgie savienojumi, materiālu īpašības
Atslēgas vārdi angļu valodā Product design, moving joints, material properties
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2019 01:45:19