Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apdrošināšanas sabiedrības darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing the Efficiency of the Activities of the Insurance Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Mg.oec. U.Kamols
Anotācija Bakalaura darba autore: Eva Mazura. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr.oec., Irina Voronova. Bakalaura darba temats: “Apdrošināšanas sabiedrības darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījuma un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 32 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 26 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Apdrošināšanas sabiedrības darbības, darba vadīšanas un iekšējo procesu apraksta, analīzes, izpētes un pētījuma datu apkopošanas rezultātā noteikti vairāki apdrošināšanas sabiedrības darbības efektivitāti paaugstinoši priekšlikumi. Apdrošināšanas sabiedrībai būtu jāievieš e-mācību sistēma, jāizveido un jāievieš uzlabota līgumu saskaņošanas sistēma e-pasta vidē, jāsniedz esošajiem un potenciālajiem klientiem iespēja iegādāties īpašuma apdrošināšanas polisi gan uz 1, gan uz 3 gadu termiņa. Darbā izvirzīto un pamatoto priekšlikumu ieviešana nodrošinātu apdrošināšanas sabiedrības finanšu un laika resursu izlietošanas optimizāciju, savlaicīgu izvairīšanos no riskiem un iespēju paplašināt esošo klientu portfeli. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mazura E. (2019). Apdrošināšanas sabiedrības darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 81 lpp.
Atslēgas vārdi Apdrošināšana, efektivitāte, e-mācības
Atslēgas vārdi angļu valodā Insurance, e-mail system, e-learnins system
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 19:39:17