Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas novērtējums un pilnveide SIA "Smart Solutions Latvia"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation and Improvement of Quality Management System in "Smart Solutions Latvia" Ltd"
Autors Lūcija Elizabete Smilškalne
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Baiba Drēgere-Vaivode
Recenzents Mg.oec., Tatjana Ņikitina
Anotācija Smilškalne L.E. (2019). Kvalitātes vadības sistēmas novērtējums un pilnveide SIA “Smart Solutions Latvia”: Bakalaura darbs. Vadītājs B. Drēgere-Vaivode. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 20 tabulas, 3 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 9 avoti latviešu un 21 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi uz 6 lpp. Darba mērķis ir novērtēt SIA “ Smart Solutions Latvia” kvalitātes vadības sistēmu un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidei. Pirmajā darba daļā izpētītas, salīdzinātas un novērtētas dažādu autoru publikācijas kvalitātes vadības jomā, analizētas aktuālās kvalitātes vadības sistēmu novērtēšanas metodes un modeļi, kā arī analizēti kvalitātes vadības teorētiskie aspekti, izpētot kvalitātes jēdzienu ISO 9000 sērijas standartos, kvalitātes vadības pamatprincipus, kā arī standarta ISO 9001 prasības attiecībā uz kvalitātes vadības sistēmu. Otrajā darba daļā raksturota SIA “Smart Solutions Latvia” darbība, veikta organizācijas iekšējās un ārējās vides analīze, procesu analīze, kā arī novērtēta organizatoriskās struktūras atbilstība organizācijas funkciju nodrošināšanai. Šajā darba daļā veikts arī iekšējais audits, pašnovērtējums pēc EFQM izcilības modeļa, Pareto analīze klientu sūdzībām, FMECA analīze plānotajai mentoru sistēmas ieviešanai, kā arī aprēķināta šīs mentoru sistēmas provizoriskā ietekme uz darbinieku mainību. Nodaļas ietvaros secināts, ka Smart Solutions Group ir viens no vadošajiem tehnoloģisko risinājumu tirgotājiem Baltijā, Baltkrievijā un Somijā. Taču par spīti uzņēmuma labajai reputācijai, tā darbībā ir vairāki pilnveides aspekti, kas, galvenokārt, saistīti ar uzņēmuma darbiniekiem un klientu apmierinātību. Trešajā darba daļā izstrādāti priekšlikumi SIA “Smart Solutions Latvia” kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, izmantojot iepriekš apskatīto teoriju un identificētos pilnveides aspektus. Pirmais priekšlikums veltīts efektīvākai piegādātāju izvērtēšanai, otrais priekšlikums darbinieku savstarpējās komunikācijas uzlabošanai, trešais priekšlikums darbinieku izpratnes veicināšanai par kvalitātes vadības sistēmu un tās nozīmi, savukārt ceturtais priekšlikums veltīts darbinieku mainības samazināšanai.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, pilnveide, SIA, KVS, Kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality Management, Improvement, SIA, TQM, Quality
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 21:23:41