Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Liepājas reģiona elektrisko tīklu optimizācija"
Nosaukums angļu valodā "Electric networks optimization in Liepaja region"
Autors Lelda Eistere
Struktūrvienība 11200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Nikolajs Breners
Recenzents Svetlana Guseva
Anotācija Maģistra darbā ir apskatītas reģionālas elektroapgādes sistēmas, to tehniskais stāvoklis, konstruktīvais izpildījums, kā arī pamatprasības pilsētas elektroapgādes sistēmai. Apskatīta esošā Liepājas reģiona elektroapgādes sistēma un Liepājas pilsētas elektroapgāde. Noteiktas optimālās 110 kV transformatoru apakšstaciju jaudas pilsētā. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir doti pilsētas elektroapgādes sistēmas galvenās sastāvdaļas, uzdevumi un izbūves principi. Otrajā nodaļā ir noteikti Liepājas elektrotīkla galvenie elementi un to parametri, kā arī attīstības virzieni. Šajā nodaļā ir sniegts apraksts par Liepājas reģiona pielietoto transformatoru, gaisvadu līniju galvenajām konstrukcijām un biežāk pielietoto kabeļu, un vadu tipi. Trešajā nodaļā tiek veikta analīze par ārvalstu lielo pilsētu elektroapgādes sistēmas izbūves principiem. Ceturtajā nodaļā noskaidrotas optimālas transformatoru jaudas un transformatoru apakšstacijas optimālas apkalpes zonas noteikšanas metodēm. Piektajā nodaļā tiek veikti transformatoru jaudas un apkalpes zonas rādiusa aprēķināšana ar dažādiem transformatoru parametriem. Darba nobeigumā tiek sagatavoti secinājumi. Darba kopapjoms ir 80 lapaspuses, tas satur 41 attēls un 6 tabulas, tajā ir atsauces uz 16 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Lelda
Atslēgas vārdi angļu valodā Power supply systems
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2019 08:20:08