Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzīvojamās mājas efektīvas pārvaldīšanas budžeta sastādīšanas metodika
Nosaukums angļu valodā Methodology for drawing up a budget for efficient management of a residental building
Autors Sergejs Fedotovs
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Puķīte
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Maģistra darbu “Dzīvojamas mājas efektīvas pārvaldīšanas budžeta sastādīšanas metodika” maģistra profesionālā grāda būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Sergejs Fedotovs. Dzīvojamas vietas esamība ir viena katras personas pamatprasībām, bet dzīvojamas vietas esamība nav iespējama ilga laika periodā, ja tā netiks pienācīgi uzturēta un apsaimniekota. Savukārt, efektīva dzīvojamas mājas pārvaldīšanā ir iespējamā tikai pie pareizi sastādīta pārvaldīšanas budžeta. Maģistra darba mērķis ir, izvērtējot dzīvojamo māju budžetus, to veidošanās principus un izmaksas un dzīvojamo māju pārvaldīšanas reālus piemērus, izstrādāt metodiku, uz kuras pamata, būs iespējams sastādīt efektīvu pārvaldīšanas budžetu, atkarībā no riska zonas, kurā atrodas dzīvojama māja, lai efektīvi pārvaldīt dzīvojamo māju ar minimālām budžeta korekcijām un nepieļaut krīzes stāvokli. Darbā tiek analizētas 7 dzīvojamu māju budžeti – divas ir pirmskara mājas, divas sērijveida un trīs jaunceltnes, tai skaitā, vienā no tām tiek apkalpota bez dzīvokļu īpašnieku biedrības starpniecības. Pētījuma rezultātā, ir atrastas dzīvojamo māju pārvaldīšanas budžeta īpatsvaru sakarības un uz to bāzes ir sastādīta dzīvojamo māju efektīva pārvaldīšanas budžeta metodika, kas palīdz sadalīt dzīvojamas mājas pēc risku grupām un uz tā pamata sastādīt budžetu, balstoties uz budžeta pozīciju īpatsvaru sakarībām. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām – analītiskās, teorētiskās, pētījuma un projekta daļas. Pirmajā daļā tiek apskatīti maģistra darba jautājumi, kas saistīti ar dzīvojamas mājas pārvaldīšanas būtību, tiek analizēta ilgtspējīga un efektīva pārvaldīšanas un pārvaldīšanas budžetu pamati. Otrajā daļā tiek apskatīta risku teorija un tiek izpētīti riski, kas ir saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu, bet īpaši finanšu riski un tiek nozīmētas pamata risku grupas kurās ir iesējams sadalīt dzīvojamas mājas. Trešajā daļā tiek izpētīti dzīvojamo māju reālie darbības piemēri – to budžetu un izmaksu sakarības, kā ari budžeta spējas segt nepieciešamus faktiskus izdevumus. Ceturtajā nodaļā tiek izstrādāta maģistra darba novitāte: dzīvojamo māju efektīvas pārvaldīšanas budžeta sastādīšanas metodika un dzīvojamo māju risku zonu īpašas piezīmes, kurus var izmantot pārvaldnieki efektīva pārvaldīšanas budžeta sastādīšanai. Maģistra darba apjoms ir 134 lpp., kur ir iekautas 105 tabulas, 7 attēli un 32 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi dzīvojamā māja, efektīva pārvaldīšana, pārvaldīšanas budžets, pārvaldīšanas riski
Atslēgas vārdi angļu valodā residential house, efficient management, management budget, management risks
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2019 12:23:58