Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Starptautisko Vērtēšanas Standartu nozīme mājokļu vērtēšanas pilnveidošanā
Nosaukums angļu valodā International Valuation Standards significance in housing valuation development
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Jānis Vanags
Recenzents Didzis Usenieks
Anotācija Anotācija Bakalaura darbs tika izstrādāts 2018. gadā ar nosaukumu “Starptautisko Vērtēšanas Standartu nozīme mājokļu vērtēšanas pilnveidošanā” Rīgas Tehniskajā Universitātē, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā. Darbs sastāv no sekojošām 4 daļām. Pirmajā daļā, kas ir analītiskā daļa, tiek noskaidrots, kas ir Starptautiskie Vērtēšanas Standarti un kā tie ietekmē vērtēšanas standartus Latvijā un Lielbritānijā. Tiek secināts, kā šie standarti ietekmē vērtēšanas procesus, un kā tos ir iespējams pilnveidot. Tiek noskaidrotas būtiskas atšķirības abās valstīs vērtēšanas standartos un nozarēs, kas dod iespēju secināt, kā tieši Starptautiskie vērtēšanas standarti pilveido vērtēšanas procesus 2 valstīs ar citādu ekonomisko, tiesisko un citādākā ziņā esošu nekustamā īpašuma tirgu. Būtiska sadaļa, kas ietekmē nakamo daļu, ir vērtēšanas metodiku un tirgus analīžu raksturojums. Otrajā daļā tiek veikti aprēķini ar nekustamā īpašuma vērtēšanu pēc Starptautisko Vērtēšanas Standartu ietekmētajiem, Latvijas un Lielbritānijas vērtēšanas standartiem. Tiek aplūkotas galvenās atšķirības vērtēšanas metodiku izmantošanā un gala rezultātos jeb īpašuma vērtībā. Trešā daļa jeb tehnoloģiskā daļa tiek veltīta, lai noteiktu galvenos “instrumentus”, kas palīdz vērtēšanas procesa veikšanā, tai skaitā, programmu MS OFFICE EXCEL, Google maps u.c. programmas un procesus, kas atviego vērtētāju darbu. Pēdējā daļā, jeb darba un dabas aizsardzības daļā, tiek noteikti esošie un potenciālie vērtētajā darba vides apstākļi, kā arī, kā tos varētu uzlabot. Bakalaura darba autors ir veicis secinājumus, kuri būtiski nosaka vērtēšanas prakses atšķirības abās valstīs, un kā Starptautiskie Vērtēšanas Standarti ietekmē un pilnveido vērtēšanas procesus. Tiek aprakstīti priekšlikumi, kuri varētu uzlabot abu valstu vērtēšanas nozaru efektivitāti un kvalitāti. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām ar apjomu 63 lapaspuses un grafiskās daļas ar apjomu 16 lapas puses. Bakalaura darbā ir 23 attēli, 8 tabulas un 22 avoti izmantotās literatūras un avotu sarakstā.
Atslēgas vārdi Standarts, vērtēšana, BUNI
Atslēgas vārdi angļu valodā Standarts, valuation, BUNI
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2019 12:29:39