Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „ Preču zīmju aizsardzības uzlabošana Latvijas muitā”
Nosaukums angļu valodā “Strengthening Customs Enforcement of Trademark Protection in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (praktiskias)
Anotācija Bakalaura darba tēma „Preču zīmju aizsardzības uzlabošana Latvijas muitā” ir aktuāla, jo ar katru gadu palielinās starptautiskā tirdzniecība, kas vienlaicīgi arī paredz stiprināt intelektuālā īpašuma aizsardzību. Bakalaura darba autors: Edgars Gabrāns Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. prakt.docents Aldis Čevers Bakalaura darba mērķis: izpētīt un apzināt preču zīmju aizsardzības uzlabošanas iespējas Latvijas muitā. Mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: izpētīt preču zīmes jēdzienu, izpētīt, kā preču zīmes tiek reģistrētas un tiesiski aizsargātas, apzināt, kā tiek aizsargātas preču zīmes: • kādas ir preču zīmju aizsardzības iespējas sadarbojoties dažādām institūcijām; • kādi pārkāpumi attiecībā uz preču zīmēm tiek novērsti muitā; • kādas metodes tiek pielietotas, lai novērstu preču zīmju pārkāpumus; • muitā novērstie pārkāpumi; • muitā pielietojamās metodes preču zīmju aizsardzībai. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām un astoņām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksta. Bakalaura darba pirmajā daļā ir izpētīti preču zīmju objekti, to reģistrācija, darba otrajā daļā ir apskatīta preču zīmju tiesiskā aizsardzība un paredzamā atbildība par pārkāpumiem, darba trešajā daļā apskatītas metodes, kādas pielieto muita, lai aizsargātu preču zīmes un analizēta muitā konstatēto pārkāpumu dinamika. Bakalaura darba apjoms: 55 lapas, kurās ietverti 15 attēli, 34 izmantoto literatūras un avotu saraksts. Bakalaura darba noslēgumā ir izteikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi muitas darba pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Preču zīmju aizsardzības uzlabošana Latvijas muitā
Atslēgas vārdi angļu valodā Strengthening Customs Enforcement of Trademark Protection in Latvia
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2019 05:37:12