Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums ''Frēzētā asfaltbetona īpašību atjaunošana, izmantojot FAME 6 bitumena atjaunojošo piedevu ''; inženierprojekts ''Autoceļa P21 Rūjiena-Mazsalaca posma 8.20km-11.70km rekonstrukcijas projekts''
Nosaukums angļu valodā ''Regenevation of Reclaimed Asphalt Concrete Using FAME 6 Bituminovs Regenevative Additive ''; Engineering Design Project ''Reconstruction Project of the P21 Motorway Between Rūjiena-Mazsalaca in the Section of 8.20km-11.70km''
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents
Anotācija Darbu veido divas daļas : Pirmā daļa Bakaulaura darbs: “Frēzētā asfaltbetona īpašību atjaunošana izmantojot Fame 6 bitumena atjaunojošo piedevu.” Otrā daļa Inžinierprojkts: “Autoceļa P21 Rūjiena – Mazsalaca posma 8,20km – 11,70km rekonstrukcijas projekts.” Diplomdarba mērķis ir izpētīt, analizēt un novērtēt bitumena atjaunojošās piedevas FAME-6 spējas atjaunot reciklētā asfaltbetona (RAP) īpašības. Bakalaura darba mērķa izpildei vispirms tiek noteiktas atgūtā asfaltbetona īpašības, tad pētītas īpašību izmaiņas izmantojot piedevu. Pēc rezultātu iegūšanas tiek testētas izejmateriālu pamatīpašības un uzprojektēts asfaltbetona AC-11surf projekts izmantojot ~70% frēzētā asfaltbetona. Bakalaura beigās veiktas asfaltbetona īpašību salīdzinājums starp asfaltbetona īpašībām ar un bez piedevas. Bakalaura darba apjoms ir 51 lpp, 19 attēli, 13 tabulas, 1 formula, izmantoti 10 literatūras avoti. Inžinierprojekta daļā izstrādāts valsts reģionālā autoceļa P21 Rūjiena – Mazsalaca posma km 8,2 – 11,7 rekonstrukcijas projekts. Projekta risinājumi paredz esošā ceļa rekonstrukciju. Tiek projektēts plāns, ceļa zīmju uzstādīšana, horizontālo apzīmējumu atjaunošana, garenprofils, ūdend atvade, autobusu pieturvietas izbūve, betona apmaļu izbūve, caurtekas uzstādīšana. Inžinierdarbs sastāv no 105 lpp, 20 rasējumiem, 2 attēliem, 64 tabulām, 2 formulām, darbā izmantoti 12 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Frēzētais asfaltbetons, piedeva, FAME6, RAP, P21, Rūjiena, Mazsalaca, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Reclaimed, asphalt, additive, FAME6, RAP, P21, Rujiena, Mazsalaca, reconstruction
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 11:34:14