Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Investīciju ieguldījumu sociāli ekonomiskais un tehniskais pamatojums studentu mājokļiem Rīgā
Nosaukums angļu valodā Investment justification for student accommodation in Riga with the adoption of social resilience
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Vanags
Recenzents Kaspars Plotka
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Investīciju ieguldījumu sociāli ekonomiskais un tehnoloģiskais pamatojums studentu mājokļiem Rīgā ”, darbu izstrādājusi Lauma Zaiga Treimane. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā raksturota ekonomiskā situācija Latvijā, mājokļu tirgus attīstība un tendences. Analizēti studējošo iedzīvotāju un augstāko izglītības iestāžu kvantitatīvie rādītāji Latvijā, kā arī studentu īpatsvars Rīgā. Veikts situācijas salīdzinājums ar autores jau pētīto problēmu Roterdamā un Bristolē, izstrādāts pilsētu sociāli ekonomiskais un tehniskais portrets, kā arī ar studentiem saistīto datu salīdzinājums Eiropas lielpilsētās. Analizēti investīciju objekta PESTE-SVID faktori. Rezultātā identificēta problēma, kas saistīta ar darba izstrādes mērķa sasniegšanu. Projekta aprēķinu daļā definēti faktori, kādēļ Rīga ir piesaistoša studentiem, detalizēti apkopoti kvantitatīvie rādītāji studentu dienesta viesnīcām Rīgā, arī analizēts studentiem pieejamais mājokļu piedāvājums privātajā īres tirgus segmentā. Salīdzinājumam apkopota NPT situācija Roterdamā un Bristolē, veikta interesantāko studentu mājokļu gadījumu izpēte un studentu mājokļu politikas izvērtējums. Piedāvāti risinājumi, izklāstīts to veida, vietas un cenas pamatojums. Stratēģiski pieņemts lēmums par atbilstošākā projekta investīciju ieguldījumu izstrādi studentu mājokļiem Rīgā. Tehnoloģiskajā daļā aprakstīts investīciju ieguldījumu studentu mājokļu projekta tehniskais apraksts un ekonomiskais pamatojums. Aprēķinātas ienākošās un izejošās naudas plūsmas, noteikts to ienesīgums pa gadiem, investīciju RI, IRR, kā arī investīciju ieguldījumu atmaksas termiņš. Aprēķiniem izmantotas dažādas metodes, kā arī alternatīvie risinājumi ienākumu palielināšanai. Darba un dabas aizsardzības daļā paskaidrots Resilience jēdziena skaidrojums un tā lietojuma pamatojums šajā darbā. Šī teorija ir cieši saistīta ar dabas, kā arī darba aizsardzības jautājumiem, tādēļ skaidrots šis jēdziens un tā konteksts pilsētas attīstībā, kas attiecīgi ietekmē arī ar nekustamo īpašumu saistītos procesus, īpaši inovatīvas būvniecības projektos. Bakalaura darba rezultātā tiek izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi par iegūtajiem rezultātiem. Bakalaura darba apjoms ir 79 lapas, darbā ir 25 tabulas, 31 attēls, 5 formulas, izmantoti 84 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi investīcijas, investīciju ieguldījums, sociāli ekonomiskais pamatojums, sociāli ekonomiskais un tehniskais pamatojums, investīcijas nekustamajā īpašuma, universitāte, dienesta viesnīcas, studentu mājokļi, alternatīvs investīciju veids
Atslēgas vārdi angļu valodā Student housing, university, campus, accommodation, private rental market, purpose-built student accommodation, investors, developers, demand, supply, resilience, social resilience, student resilience.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 22:37:11