Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Strādnieku darba vides pilnveidošanas projekts ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Work Environment for Workers of a Production Company
Autors Agnese Miksone
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Lektora p.i., Mg.DA, Matīss Šmitiņš
Anotācija Noslēguma darba autors: Agnese Miksone Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Noslēguma darba temats: Strādnieku darba vides pilnveidošanas projekts ražošanas uzņēmumā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā. To veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 18 tabulas un 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 52 avoti latviešu un 17 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Ražošanas uzņēmumā viena no problēmām ir augsts ceha strādnieku mainības līmenis. Biežākie iemesli strādnieku aiziešanai ir darba laika organizācija, sezonas darbi, attālums no darba līdz mājām un novērtējuma trūkums. Darba autore uzskata, ka, pilnveidojot darba vidi, strādnieku mainības līmenis varētu samazināties. Strādnieku anketēšanas rezultāti, kā arī zinātniskās literatūras atzinumi pierāda 5 iespējamos risinājumus: veselības apdrošināšanas ieviešana, strādniekiem piemērotāka darba laika organizēšana, transporta nodrošināšana, darba apģērba nodrošināšana un atzinība un uzslavas no vadības. Ekonomiskie aprēķini pierāda, ka šādas izmaiņas nav finansiāli izdevīgas uzņēmumam. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Miksone, A., Ozoliņa-Ozola, I. (2019). Strādnieku darba vides pilnveidošanas projekts ražošanas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 73 lpp.
Atslēgas vārdi Darba vide
Atslēgas vārdi angļu valodā Work Environment
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2019 13:17:16