Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Auditorfirmas pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Auditor's services efficiency improvement project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Didenko
Recenzents Docente Tatjana Mavrenko, Banku Augstskola
Anotācija Bakalaura darba autors: Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedras students Krišs Jānis Mežiels. Bakalaura darba vadītājs: Profesors Dr.oec Konstantins Didenko. Bakalaura darba temats: Auditorfirmas pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darba struktūra: 56 lapas, 3 daļas, 20 tabulas, 17 attēli, 15 formulas, 3 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: 35 literatūras avoti, t.sk. vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumi un sabiedrības nepublicētie materiāli. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ir uzņēmuma raksturojums un organizatoriskā struktūra. Apskatīta uzņēmuma nozīme Latvijas ekonomikā un nozarē. Tika veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze un SVID analīze, ar kuras palīdzību tika izvērtēta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide. Pēc analīzes veikšanas tika identificētas uzņēmumā esošas problēmas, kas negatīvi ietekmē uzņēmuma sniegto pakalpojumu efektivitāti un kuru risināšanai tika izstrādāti trīs priekšlikumi. Pētījumu daļā tiek apskatīti apstākļi, kas veido identificētās problēmas un izteikti trīs priekšlikumi apskaitīto problēmu iespējamam risinājumam. Bakalaura darba aprēķinu daļā tika izstrādāti un ar aprēķinu palīdzību pamatoti trīs priekšlikumi auditorfirmas pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanai. 1. Salīdzināšanās vēstuļu izmaksu optimizācija. 2. Apmācību izmaksu samazināšana. 3. MS Excel datorprogrammas nomaiņa.
Atslēgas vārdi Auditorfirma, Auditorfirmas pakalpojumi, efektivitātes paaugstināšanas
Atslēgas vārdi angļu valodā Auditor, Auditor's services, efficiency improvement
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2019 14:46:20